februar 01. beaivi 2024

Nå kan du søke på høstens studier

- Nå er det mulig å søke om opptak til studier med oppstart høsten 2024!

 Kommende høst tilbyr vi både lengre studieprogram og semesteremner. Du søker på programstudier gjennom Samordna Opptak. Enkeltemner, årsenheter og andre studier som ikke er publisert i Samordna opptak, finner du på SøknadsWeb.

Hvorfor Samisk høgskole?
Alle våre studier har samisk og urfolksperspektiv, noe som betyr at du får en unik kompetanse for å jobbe i det samiske samfunnet, samt en flerkulturell forståelse. Vi har et motiverende og faglig utfordrende studiemiljø hvor du virkelig får utviklet din kunnskap og kompetanse. 

Søknadsfrister
01.03. 
Søknadsfrist for de som søker på grunnlag av realkompetanse, samt de som søker om tidlig opptak
15.04. Søknadsfrist for alle studier

Husk å legge ved dokumentasjon på at du dekker opptakskravene så fort som mulig etter at din søknad er blitt registrert.

Programstudier på bachelor, master og PhD nivå:

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa mastergrádaoahppu

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 1.-7. ceahki master

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 5.-10. ceahki master

 

Enkeltemner på bachelornivå:

BEA 204 Boazoealáhus bachelorbargu

BEA-203 Boazoealáhusa ekonomiija ja doaibmabiras

DUO 1004 Árbevirolaš duoji bajásdoallan ja ealáskahttin

DUO 1005 Plánen, hutkáivuohta ja duddjon

JUR 201 Boazoealáhusa riektevuođđu ja lágat

OKT 101 - Eamiálbmotfilosofiija

OKT 102 - Dieđalaš čállin ja guorahallan

PED-1001 Introduction to Indigenous perspectives on special education

SÁM 100 Gielladieđa ja fonetihkka

SÁM 111 Sámi girjjálašvuođa vuođđokursa

SÁM 602 Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter

 

Enkeltemner på masternivå

OKT 304- Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa dutkanhistorjá

OKT 305- Akademalaš čállinseminára, 1.oassi

OKT 307 Dieđalaš bargu ja dutkanmetodat

 

Videreutdanning

PED 611 Andrespråkspedagogikk – Modulbasert videreutdanning

 

Samiske nybegynnerstudier:

SAAL 1 Sørsamisk i praktiske situasjoner - inføringsstudium 1.del Undervisningssted Hattfjelldal

SÁM-0103 Nordsamisk begynnerkurs del 1 Undervisningssted Kirkenes

SAAL 1 Nordsamisk i praktiske læringssituasjoner - innføringsstudium 1. del Undervisningssted Kautokeino

SAAL 2 Nordsamisk i praktiske læringssituasjoner - innføringsstudium 2. del Undervisningssted Kautokeino

 

Hvis du har lyst til å studere i et levende samisk miljø, der du også kan bli kjent med mennesker fra andre områder av Sápmi, kom til verdens eneste samiske høyere utdanningsinstitusjon - Samisk høgskole! 

Hvis du har spørsmål angående søknaden eller søknadsprosessen, er det bare å ta kontakt med studieadministrasjonen på epost: oahppohalddahus@samas.no.