juni 27. beaivi 2024

Seks nye samiske veivisere

Seks nye samiske ungdommer er nå utvalgt som nye samiske veivisere for studieåret 2024/ 2025. Offentliggjøringen av de nye veiviserne var på Giellabiellje-konferansen i Bodø 25. juni 2024. 

Dette året er det hele seks samiske veivisere og antallet veivisere er utvidet med to stykker. Veiviserne er både sør-, lule- og nordsamer. De nordsamiske veiviserne er både fra Indre-Finnmark, kystområdene og fra det sørligste nordsamiske området. De er:

Sunna Regine Inga, 25 år, nordsame fra Sortland. Hun kommer fra en reindriftsfamilie. Hun har bachelorgrad i pedagogikk, og har påbegynt en bachelorgrad i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling. Hun har det siste året gjennomført innføringstudier og semesteremne i nordsamisk ved Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole.  

Benedikte Kristin Hansen-Seljebu, 19 år, sjøsame i fra det nordsamiske området, Honningsvåg/ Hammerfest. Hun har nettopp blitt ferdig med videregående skole. Hennes familie har tilhørighet til Laksefjord og Honningsvåg, og har mistet språket på grunn av fornorskningen. Hun har lært seg nordsamisk på videregående skole, via fjernundervisning på Samisk videregående skole i Karasjok.

Mariela Nordsletta Somby, 19 år, nordsame i fra Karasjok. Hun har nettopp blitt ferdig med videregående skole. Hun er driver på med samisk handarbeid/ kunsthåndverk- duodji, og bryr seg mye om tradisjonell kunnskap. I helgene arbeider hun på Senter for samisk samtidskunst i Karasjok. Hun snakker nordsamisk. 

Emilie Madelen Biti-Jessen, 23 år, nordsame i fra Tana som nå bor i Tromsø. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap, og har i fjor fullført ettårige nybegynnerstudier i nordsamisk ved Universitetet i Tromsø. Hun er engasjert i ungdomsarbeid og har sittet som styreleder i ett år i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh. 

Kaija Cordelia Aira Amundsen, 19 år, lulesame i fra Drag/ Bodø. Hun har nettopp gjort ferdig videregående skole. Familien hennes flyttet fra Drag til Bodø når hun var 5 år. Hun er engasjert i ungdomsarbeid og har vært medlem i UNICEFs ungdomsråde. Hun snakker lulesamisk. 

Naimi Renander Bransfjell, 19 år, sørsame i fra Trondheim/ Brekken. Hun kommer i fra en reindriftsfamilie. Hun gjorde ferdig videregående skole i fjor, og har har det siste året jobbet i barnehage. Hun har sørsamisk som 2. språk. 

 Ordningen Samiske veivisere drives av Samisk høgskole og finansieres av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Samisk høgskole har et eget skreddersydd undervisningsopplegg som er tilpasset veiviserne. De gjennomfører studiet «Samisk kultur- og samfunnskunnskap» ved Samisk høgskole. Deretter starter reisene rundt til videregående skoler og andre ungdomsfora i hele landet for å informere om samisk kultur og samfunn. Denne direkteformidlingen fra ungdom til ungdom har eksistert siden 2004.

- Vi har faktisk et jubileumsår i år, 20 år med til sammen 77 samiske veivisere, inkludert de nye veiviserne for studieåret 2024- 2025, og vi har levert gode resultater i alle disse årene.  Jeg vil berømme de som foreslo veiviserordningen, som så behovet for å ha et eget opplegg som er tilpasset skoler og ungdomsmiljøer, sier rektor ved Samisk høgskole, Liv Inger Somby.