Nyheter

Alle nyheter

Ny mulighet for å søke på Sámi allaskuvla

Uten studieplass? Sámi allaskuvla har nå ledige studieplasser i restopptak som begynner høsten 2021. Nå er det mulig å søke for de som har vurdert å søke på studier ved høgskolen, men ikke rakk å gjøre det. Du kan søke på studier fra og med i dag 01.09 til og med 05.09.

Studiestart høsten 2021

Semesterstart finner sted på Diehtosiida 

Glemt å søke studieplass? Vi har fortsatt ledige studieplasser høsten 2021!

Minner om at det fortsatt er mulig å søke studieplass ved Samisk Høyskole for studieåret 2021/2022 gjennom lokalt opptak. 

Søk på ledige studieplasser på følgende studier frem til 1. Juli: 

Avslutningsseremoni for avgangsstudenter

Samisk høyskole markerer avslutningen av vår kandidaters studietid her hos oss 16. juni fra klokken 12.00-14.00.  Vi feirer våre kandidater som har fullført sitt studie i løpet av dette studieåret, og dele ut diplomer til kandidatene.

Hva skjer:

Conference
28. september, 08:00 til 29. september, 18:00

Indigenous Journalism and Self-determination

Sámi University of Applied Sciences/Sámi Allaskuvla cordially invites scholars, students, journalists and members of the public to an online conference Indigenous Journalism and Self-determination, September 28–29, 2021.

Conference
28. september, 08:00 til 29. september, 18:00

Indigenous Journalism and Self-determination

Due to corona this conference is postponed to Sep. 28-29, 2021.

Konferanse
24. november, 09:30 til 25. november, 09:30

Samisk barnehagekonferanse 2021

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, Sámi allaskuvla og UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark arrangerer Samisk barnehagekonferanse på Diehtosiida i Kautokeino 24.11.-25.11.2021.