Ođđasat

Buot ođđasat

Rabas oahpposajit - sáhtát ohcat!

Sámi allaskuvllas leat maŋŋel báikkálaš sisaváldima (Søknadsweb) váldoohcanáigodaga ain rabas oahpposajit, maidda sáhttá ohcat suoidemánu 6. beaivvi 2020 rájes:

Sámi allaskuvla rabas fas maŋŋel koronagiddema

Geassemánu 15. beaivvi rájes lea Sámi allaskuvla fas rabas maŋŋil go lea leamaš giddejuvvon moadde mánu koronadávdda njoammuma eastadeami dihte.

Fágaođastusa evaluerenbargu

Sámi allaskuvla lea ožžon stuora dutkanbarggu mas galgá háhkagoahtit dieđuid das movt ođđa oahppoplánat váldojuvvojit atnui sámi skuvllain ja muđui sámi ohppiide.

Historjjálaš dáhpáhus Sámi allaskuvllas

Dál lea vuosttáš geardde go logi masterkandidáhta válde sámi vuođđoskuvllaoahpaheaddjeoahpus mastergráda ovtta beaivvis. Oktiibuot leat otne čađahuvvon čieža masterseminára. 

Dáhpáhusat:

Loahpahandoalut
25. borgemánu, 12:00 - 14:00

2020 giđa loahpahandoalut (livččii galgan giđđat)

Prográmma 25.08.2020 dii 12.00-14.00 Diehtosiiddas, Sáhkaskáiddis:

Almmolaš rahpan
26. borgemánu, 10:00 - 13:00

Almmolaš rahpandoalut

Almmolaš rahpandoalut 26.08.20

Dii. 10.00-13.00
Sámi allaskuvlla amfi:s olgun

Symposia
02. Geassemánnu, 08:00 - 03. Geassemánnu, 16:00

Sámegiela ja girjjálašvuođa symposia

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa lágidanjoavku lea ovttasráđiid Sámi allaskuvllain mearridan ahte symposia lágiduvvo geassemánu 2. ja 3. b. 2021 Sámi allaskuvllas Guovdageainnus.
Eanet dieđut ja dieđihanáigemearit almmuhuvvojit maŋŋelis.