Sámi allaskuvlla kaleandar

Boahtte dáhpáhusat

Almmolaš doalut
borgemánu 26. beaivi 2019 - borgemánu 31. beaivi 2019

Álggahanvahkku

Álggahanvahku prográmma.

Almmolaš rahpan doalut
borgemánu 27. beaivi 2019

Oahppojagi almmolaš rahpan 2019/202

Sámi allaskuvlla rahppui almmolaččat skábmamánu 1. beaivvi 1989.

Njálmmálaš eksámen
borgemánu 30. beaivi 2019

Njálmmálaš ovdanbuktineksámen Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 5.-10. ceahki mastergrádas

Sámi allaskuvlla kandidáhtta/studeanta Ellen Ravna ovdanbuktá ja bealušta Sámi v

30-jagi ávvodoalut
borgemánu 31. beaivi 2019 - čakčamánu 01. beaivi 2019

Studeantafeasta // Ivan Buljo ja Sámi Grand Prix Cover

Dán jagi ávvudit mii ahte Sámi allaskuvla lea 30-jagi, ja dán oktavuođas doallat mii studeantafeasta 31 b. borgemánus. Konsearttas čuojaha Ivan Buljo ja Sámi Grand Prix Cover. Dát lea rabas sihke studeanttaide ja earáide geat háliidit suohtastallat.

Stivračoahkkin
golggotmánu 17. beaivi 2019

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Áššelistu boahtá golbma vahkku ovdal čoahkkima

30-jagi ávvodoalut
golggotmánu 31. beaivi 2019 - skábmamánu 01. beaivi 2019

Almmolaš Sámi allaskuvlla 30-jagi ávvudeapmi

Bures boahtin studeantan Sámi allaskuvlii oahppojagi 2019/2020.

Stivračoahkkin
juovlamánu 12. beaivi 2019

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Áššelistu boahtá golbma vahkku ovdal čoahkkima

konferánsa
miessemánu 25. beaivi 2020 - miessemánu 27. beaivi 2020

Sámi oahpahukonferánsa

Sámi allaskuvla ja Sámediggi, SáMOS-prošeakta, lágidit gaskarikkálaš Sámi oahpahuskonferánssa

Ovddeš dáhpáhusat

Seminára - 30-jagi ávvodoalut
borgemánu 23. beaivi 2019 - borgemánu 24. beaivi 2019

Biibbalseminára 2019

Ođđa biibbaljorgalusa ávvuseminára.

Seremoniija
borgemánu 19. beaivi 2019

Rektormolsašupmi

Mii sávvat ođđa rektorii dr. Laila Susanne Vars bures boahtima ja giitit ovddeš rektora prof.

Dánsunčájálmas
borgemánu 15. beaivi 2019

The Homeless // Elisabeth Blind // nuvttá

Elisabeth Heilmann Blind doallá dánsun čájálmasa duorastaga 15 b. borgemánus dii. 18:00-18:45 sáhkaskáiddis, diehtosiiddas. Čájálmas lea nuvttá ja rabas buohkaide.

Seminára - 30-jagi ávvodoalut
borgemánu 15. beaivi 2019

Loahpahanseminára Britta Marakatt Labbai gudnin

Dovddus dáiddár Britta Marakatt Labba lea bargan Sámi allaskuvllas 2003 rájes lektorin oasseáigge

Njálmmálaš eksámen
Geassemánnu 14. beaivi 2019

Sámi allaskuvlla kandidáhttát ovdanbuktet Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 1.-7./5.-10. ceahki mastergrádadutkosa

Sámi allaskuvlla kandidáhtat Ellen Ulla-Maarit Magga, May-Synnøve Trosten ja Unn Laila Pettersen ovdanbuktet Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 1.-7./5.-10. ceahki mastergrádadutkosa bearjadaga 14.06.2018 Njárggádat-lanjas.

Stivračoahkkin
Geassemánnu 13. beaivi 2019

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin

Seminára
miessemánu 14. beaivi 2019

Mánáid giella ja jurddašeapmi

Sámi allaskuvla, UiT Norgga árktalaš universitehta ja Ubmi universitehta lágidit seminára man fáddán lea mánáid giella ja jurddašeapmi.
Seminára gullá dutkanprošektii ”Epistemalaš modalitehta máná ehtalaš ja morálalaš árvvoštallamis” man Norgga dutkanráđđi ruhtada.

Symposia
cuoŋománu 24. beaivi 2019 - cuoŋománu 25. beaivi 2019

NORNA 49. symposia - Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain máŋggakultuvrralaš máilmmis

NORNA-symposia guovddáš fáddán lea guorahallat unnitlogugielaid namaid njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain.

Konsearta
cuoŋománu 18. beaivi 2019

30-jagi ávvokonsearta // Niko Valkeapää // nuvttá

Sámi allaskuvla deavdá dán jagi 30 jagi.

Dánsunkursa
cuoŋománu 18. beaivi 2019

Lullisámedánsunkursa Sámi ofelaččaiguin

Leatgo niegadan ahte máhtašit dánsut nugo lullisápmelaččat?

Čájáhusrahpan
cuoŋománu 17. beaivi 2019 - cuoŋománu 23. beaivi 2019

Mu 8 jagi sámi eatnamiin

Govvejeaddji Koji TSUDA buktá dáid beassážiid govaid Sámis gitta Japánas Guovdageidnui.

Seminára
cuoŋománu 12. beaivi 2019

Lonohallanstudeantavásáhusat Kanádas

Inger-Elle Suoninen lea leamaš lonohallanstudeanta Kanádas.