BA - Sierra kursa

BEA 203 Boazoealáhusa ekonomiija ja doaibmabiras

  • Oahpu lágideapmi: Neahttadoarjjaoahpahus: Oahpus leat sihke fysalaš oahppodeaivvadeamit Sámi allaskuvllas, ja neahttaoahpahus. Fysalaš deaivvademiide dábálaččat ii leat vejolaš searvat neahta bokte.
  • Oahpahusgiella: Oahpahus lágiduvvo dábálaččat davvisámegillii, muhto sáhttá muhtun logaldallan dáro- dahje ruoŧagillii dehe eŋgelasgillii. Oahpahus eŋgelasgillii ii dulkojuvvo. Eará gielaid oahpahus dulkojuvvo dárbbu mielde.
  • Oahppokoda: BEA 203
  • 10 oahppočuoggá
  • Liŋka: Oahppoplána
  • Liŋka: Diibmoplána
  • Jus leat jearaldagat mat gusket oahpposajeohcamii, ohcanvuogádahkii, sisabeassangáibádusaide jna., váldde oktavuođa oahppohálddahusain, oahppohalddahus@samas.no

Oahppu addá álgomáhtu boazoealáhusa ekonomiijas ja doaibmabirrasis, nugo dovdat hálddahuslaš beliid, bargobirasbeliid, almmolaš ekonomalaš statistihkaid ja doarjjavugiid. Dás studeanttat oahpásmuvvet guovddáš beliide boazosámi beaivválaš bargovugiin, ealáhuslágiin ja ođđa birgenvugiid háhkamiin. Oahppu addá maid ekonomiijafágalaš vuođu mainna studeanttat moaitevaččat ohppet árvvoštallat bargobirasbeliid ja almmolaš ekonomalaš statistihkaid ja doarjjavugiid buot golmma davviriikkas.

OAHPAHAN- JA OAHPPANVUOGIT

Oahpahus lágiduvvo logaldallamin, joavkobargun ja čuovvovaš studeantaságastallamin, bagadallamin ja bagadallanseminárain.

GÁIBÁDUSAT BEASSAT EKSÁMENII
Ovdal beassá eksámenii, studeanta galgá:
- Searvan deaivvademiide ja neahttaoahpahussii, unnimusat 75 %.
- Searvan joavkobargui mas joavku bargá casain, ja ovdanbuktá dan studeantajovkui.
- Čađahan ovtta 4−5-siidosaš čálalaš barggu mainna lea bargan olles oahpu áigge ja mii lea vuođđun eksámenii.
- Studeanta galgá ovdanbuktit barggu njálmmálaččat bagadallansemináras.

Filesize: 229 KB

Sisabeassangáibádusat

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga/gymnása) dahje reálagelbbolašvuohta. Dasa lassin galgá ohcci čađahan dahje čađaheame boazoealáhus bachelorprográmma geatnegahtton fágaoahpuid (gč prográmmaplána), dahje vástideaddji oahpuid.
Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellan ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.