Govven/Foto: Árvu
februar 05. beaivi 2024

Videreutdanning for alle landets barnehagelærere om samisk språk og kultur

Ønsker du som barnehagelærer en spennende mulighet for videreutdanning innen samisk språk, kultur og pedagogikk – et nettbasert studium som er tilpasset for barnehagelærere i arbeid. Dette tilbudet passer for barnehager som ønsker å heve kompetanse i samiske barns identitetsutvikling og samiske temaer i norske barnehager.  

Studieinformasjon:  

  • Studiekode: PED-6501 
  • Studiepoeng: 30  
  • Antall semestre: 2 
  • Læringsformer: Nettbasert undervisning med digitale dagssamlinger, forskningslitteratur, fagtekster, og videoforelesninger. 
  • Opptakskrav: Fullført bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå. Det er også et krav at du er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. 
  • Les mer om studie: PED-6501 Samisk språk, kultur og tradisjoner i alle barnehager (samas.no) 

Studiet retter seg mot barnehagelærere som ønsker å styrke sin kompetanse innen samisk språk, kultur, og pedagogikk. Gjennom fire temaområder vil deltakerne få en bred innføring i samiske barns rettigheter, samiske språkopplæringsstrategier, kulturelle uttrykk gjennom musikk, joik, fortelling, litteratur og duodji, samt samiske hverdagsliv. Du vil få en unik kompetanse til å støtte samiske barns identitetsutvikling og inkludere samiske temaer i norske barnehager.  

Læringsutbytte 

Etter fullført studium vil deltakerne kunne redegjøre for samiske barns rettigheter, vurdere og drøfte verdisyn og maktforhold i samisk historie, samt anvende og drøfte ulike språkstrategier og kulturuttrykk i barnehagesettingen. 

Søknadsprosess 

For å kunne søke må du være ansatt i en barnehage og jobbe i en barnehage i studieperioden. Det er barnehageeier (styrer i private barnehager) som godkjenner din søknad og søker på studiet gjennom søknadsportalen i Udir. Informasjon om søknadsprosessen finner du i Udirs studiekatalog. 

Søknadsfristen er 1. mars.  

Søk på studie her: Samisk språk, kultur og tradisjon i alle barnehager | udir.no 

Les mer om søknadsprossesen her: Søknadsprosessen og viktige frister | udir.no

Videreutdanningsordningen for barnehagelærere er et tiltak i kompetansestrategien for fremtidens barnehage. Strategien er revidert og gjelder for perioden 2023-2025.