Faktura til Samisk høyskole

Slik skal du sende elektronisk faktura eller papirfaktura til Samisk høgskole: 

Vær obs på at du ikke skal sende faktura per e-post. 

Faktura skal sendes elektronisk som EHF-standard eller som papirversjon med posten.

1. Slik sendes elektroniske faktura (EHF):

Digitaliseringsrundskrivet krever at statlige virksomheter ber om faktura i elektronisk standard EHF (elektronisk handelsformat). Utenlandske leverandører skal bruke standard PEPPOL BIS.

Fakturaadresse for elektroniske fakturaer til Sámi allaskuvlla/Samisk høgskole er organisasjonsnummeret 971 519 363.

Husk å oppgi referanse i fakturaen. Bestillerreferanse er 1330 + bestillerens forbokstaver, f.eks. 1330xxxx. Ta kontakt med bestiller dersom du ikke har referansekoden. 

Hva skal du gjøre hvis det er første gang du skal sende faktura i EHF? 

DFØ nettsiden har veiledning på nettsiden deres.

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole er kunde i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).  Du kan også ta kontakt med DFØ dersom du har spørsmål om elektronisk faktura, e-post: elfak@dfo.no, telefon: 40767157.

Hva skal du gjøre hvis du sender papirfaktura?

Du kan sendes faktura i papirformat med posten til følgende adresse:

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Husk å oppgi bestillerreferanse 1330 + fire bokstaver. 

 

Reiseregning

Brukere med Bank ID logger inn på DFØ Selvbetnjeningsløsning Betalmeg for å opprette reiseregning. Ta kontakt med personalavdelingen (bargiidossodat@samas.no) hvis du trenger bruker til løsningen.

Om du ikke har Bank ID, fylles reiseregning på papirskjema som du finner her: 40-reiseregning-fra-2022_092022.xlsm (live.com)

Merk at reisen må være godkjent før reiseregninger utbetales. 

 

Gjesteforelesere

Gjesteforelesere får tilsendt en elektronisk gjesteforeleseravtale pr. epost. Gjesteforelesere skal ikke sende faktura for forelesninger. 

Om du har spørsmål angående gjesteforeleseravtale, ta kontakt med studieadminstrasjonen på oahppohalddahus@samas.no