Hvordan søke på studier?

Søknad på sudier ved Sámi allaskuvla sendes vanligvis via 

 1. Samordna opptak
 2. SøknadsWeb / Lokalt opptak
   

1) Samordna opptak

Søknad på bachelor- og profesjonsstudier skal sendes via Samordna opptak.  Råd og veiledning finnes her.

Merk:

 • Søkere som har norsk personnummer registrerer seg med elektronisk ID. Dette må anskaffes i god tid før søknadsfristen går ut.
 • Søkere som ikke har norsk personnummer følger en egen veiledning.

 

2) SøknadsWeb / Lokalt opptak

Studier som ikke er publisert under Samordna opptak, har lokalt opptak. Lokalt opptak skjer via SøknadsWeb

 • Ved første gangs bruk, velg språk og registrer deg som bruker. Språk velges i en egen rubrikk på venstre side
 • Er du utenlandsk søker,

Merk:

 • Dersom du har registrert søknad om studieplass via søknadweb tidligere, skal du ikke registrere deg på nytt, men kun logge inn.
 • Dersom du ikke husker pin-koden som siden ber om etter at du har regnet ut regnestykket, så er det mulig å få tilsendt koden på e-post.
 • Dokumentasjon som vitnemål, arbeidsbekreftelser og lignende lastes inn på SøknadsWeb. Selv om søkere har høgere utdanning, ber vi om dokumentasjon på videregående utdanning.

 

Søkere kan også kontakte studieadminstrasjonen for veiledning:

Telefon: +47 78 44 84 00, Faks: +47 78 44 84 02

E-post: studieadm@samiskhs.no