Begynnerkurs i samisk

SÁM-0103 Nordsamisk begynnerkurs del 1

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive nordsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom undervisning og praktiske øvelser skal lære språket.

  • Kursavgift: 1200,- materialavgift og 400,- semesteravgift

Studiet vektlegger introduksjon til samisk språklære og kommunikasjon og interaksjon mellom studentene på samisk. Studentene får øvelse gjennom kommunikasjon i forskjellige situasjoner i daglig livet. Nye ord, snakke- og skriveøvelser tilpasses etter emner. Alle emner inneholder muntlige arbeidsoppgaver, rollespill og enkle tekster. Eksamen består av med muntlig presentasjon av visningsmappe.

Studiet er på samme nivå som Europeisk språkportfolio A1-A2.

Videreutdanning:
Etter dette emnet kan man fortsette med Nordsamisk i praktiske situasjoner, introduksjon del 2 eller tilsvarende studier. Nordsamisk begynnerkurs del 1 og del 2 gir grunnlag til studiet Nordsamisk semesteremne.

Jobbmuligheter:

Skal du jobbe i områder som ligger i det samiske forvaltningsområdet, kan det kreves at du kan blant annet kan nordsamisk. Derfor kan dette studiet passe for dem som forbereder seg til jobb i samiske områder.

Spørmål om studiet? 

Ta kontakt med fagkoordinator Elle Merete Utsi: ellemu@samas.no

Filesize: 228 KB
Filesize: 201 KB
Filesize: 276 KB
Filesize: 124 KB

Opptakskrav

Studiet er for nybegynnere som ikke kan snakke eller skrive samisk.

I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning er søkere til samiske nybegynnerkurs og samisk semesteremne unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, hvis de har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer

·         Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller

·         Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller

·         Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

 

Studiet har plass til 15 studenter. Prioritering av studieplasser til innføringsstudiene gjøres etter regler om opptak til studier ved Samisk høgskole § 5-4 (2), og studieplasser prioriteres etter følgende ordning:

1.      Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk

2.      Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk

3.      Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Søkere skal skrive motivasjonsbrev hvor de forklarer hvilket av nevnte alternativ er grunnlag for søknaden

Koordinator

Elle Merete Utsis bilde
Utsi, Elle Merete
Phone: 
E-mail: 
ellemu@samas.no