guovvamánu 17. beaivi 2024

Oza čavčča oahpuide!

- Dál lea vejolaš ohcat oahpuide mat álget 2024 čavčča.

Mii fállat boahtte čavčča sihke guhkit oahppoprográmmaid ja oanit ovttaskas oahpuid mat bistet ovtta lohkanbaji. Prográmmaoahput leat almmuhuvvon oktasaš sisaváldima bokte (Samordna Opptak). Eará oahput, mat eai leat almmuhuvvon oktasaš sisaváldima bokte, leat almmuhuvvon báikkálaš sisaváldima bokte (SøknadsWeb). 

Manne Sámi allaskuvlii?
Buot min oahpuin lea sámi ja eamiálbmot perspektiiva mii mearkkaša ahte don oaččut earenoamáš gelbbolašvuođa bargat sámi servodagas ja oaččut máŋggakultuvrralaš ipmárdusa. Dáppe lea movttiidahtti ja hástaleaddji oahppobiras gos duođai beasat iežat dáiddu ja gelbbolašvuođa ovddidit. 

Ohcanáigemearit
01.03. Ohcanáigemearri reálagelbbolašvuođa vuođul ja árrasisaváldin.
15.04. Váldoohcanáigemearri buot oahpuide. 

Muitte laktit duođaštusa ahte deavddát sisabeassangáibádusaid nu jođánit go vejolaš maŋŋel go ohcan lea registrerejuvvon. 
 

Prográmmaoahput bachelor, master ja PhD dásis:

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa mastergrádaoahppu

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 1.-7. ceahki master

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 5.-10. ceahki master

 

Oahppoovttadagat - oanehit áiggi fágat bachelordásis:

BEA 204 Boazoealáhus bachelorbargu

BEA-203 Boazoealáhusa ekonomiija ja doaibmabiras

DUO 1004 Árbevirolaš duoji bajásdoallan ja ealáskahttin

DUO 1005 Plánen, hutkáivuohta ja duddjon

JUR 201 Boazoealáhusa riektevuođđu ja lágat

OKT 101 - Eamiálbmotfilosofiija

OKT 102 - Dieđalaš čállin ja guorahallan

PED-1001 Introduction to Indigenous perspectives on special education

SÁM 100 Gielladieđa ja fonetihkka

SÁM 111 Sámi girjjálašvuođa vuođđokursa

SÁM 602 Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter

 

Oahppoovttadagat - oanehit áiggi fágat masterdásis

OKT 304- Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa dutkanhistorjá

OKT 305- Akademalaš čállinseminára, 1.oassi

OKT 307 Dieđalaš bargu ja dutkanmetodat

 

Joatkaoahput

PED 611 Andrespråkspedagogikk – Modulbasert videreutdanning

 

Sámegiel álgokurssat:

SAAL 1ÅAR Sørsamisk i praktiske situasjoner - innføringsstudium 1.del/ÅAR Åarjelsaemien fïerhten biejjien jieliemisnie – Aalkoekuvsje 1. åesie

SÁM-0103 Davvisámegiela álgokurssa 1. oassi

SÁÁL 1 Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del / SÁM Davvisámegiella praktihkalaš dilis - álgooahppu 1. oassi

SÁÁL 2 Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 2. del / SÁM Davvisámegiella praktihkalaš dilis - álgooahppu 2. oassi

 

Jus áiggut lohkat ealli sámi birrasis, gos maiddái oahpásmuvvá eará sámi guovllu olbmuiguin, de boađe máilmmi áidna sámegielat alitoahppoásahussii - Sámi allaskuvlii!

Jus leat gažaldagat ohcama oktavuođas sáhtát váldit oktavuođa oahppohálddahusain e-boasta bokte: oahppohalddahus@samas.no.