Oahput

PhD - Sierra kursa
Oasseáiggis
5 oč
BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč
BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
15 oč
BA - Sierra kursa
part time
15 ECTS
BA - Sierra kursa
Ollesáiggis
30 oč

Oahppu lea geatnegahtton vuođđooahppu duoji ja hábmema bachelorprográmmas. Dat sáhttá leat maiddái doarjjafágan dahje válljenfágan eará bachelorprográmmain dahje eará oahpuin.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Bachelorprográmma viidodat lea 180 oahppočuoggá ja normerejuvvon oahppoáigi lea golbma jagi.

BA - Prográmma
Ollesáiggis
180 oč
BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppoovttadat lea oassin Girječállioahpus 1-3, mii oktiibuot dahká 30 oč. Girječállioahpus lea vejolaš váldit juohke 10 oč kurssa sierra.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

In this course we introduce students to Indigenous perspectives on special education. Students will learn the basics of special education from global Indigenous perspectives

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
7.5 oč

Oahppoovttadat lea oassin Boazoealáhus bachelorprográmmas, muhto lea maiddái ohcanládje earáide. Dán oahpus oahpásmuvvet studeanttat iešguđet sámi riekteipmárdusaide.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppu lea oassin Sámi allaskuvlla oktasaš bachelorvuođđooahpuin.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppulea oassin Sámi allaskuvlla oktasaš bachelorvuođđooahpuin.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč
BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč
BA - Jahkeovttadat
Oasseáiggis
30 oč / 15 oč
BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
15 stp
Videreutdanning
Oasseáiggis
15 oč
BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč
PhD - Sierra kursa
Oasseáiggis
5 oč

Oahppoovttadat lea geatnegahtton fágaoahppu Boazoealáhus bachelorprográmmas.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Beroštatgo sámi kultuvrras, servodagas, historjjás ja daid gaskkusteamis? De lea dát oahppu dutnje! 
Oahppu lea erenoamážit heivehuvvon Sámi allaskuvlla ofelaš-prográmmii, muhto lea rabas maid earáide. Oahpus oaččut sisafievrrideami iešguđetlágan sámi kultuvrralaš ja servodatlaš oktavuođaidge ja sámi muitalandáidui.

BA - Sierra kursa
15 oč

Oahppu lea oassin Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 1 - oahpus ja lea oassi sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmmas.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppu gullá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma fágaoahpuide, muhto heive buot sámegiellaberošteddjiide ja dutnje gii áiggošit bargat sámegielain. Oahppoovttodat lea oassin prográmmaoahpus Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 2

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppu gullá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma fágaoahpuide, muhto heive buot sámegiellaberošteddjiide ja dutnje gii áiggošit bargat sámegielain. Oahppoovttodat lea oassin prográmmaoahpus Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 2.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppu lea oassin Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 1 - oahpus ja lea oassi sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmmas.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppu gullá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma fágaoahpuide, muhto heive buot sámegiellaberošteddjiide ja dutnje gii áiggošit bargat sámegielain. Oahppoovttodat lea oassin prográmmaoahpus Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 2.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppu lea oassin Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 1 - oahpus ja lea oassi sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmmas.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč
BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppoovttodat gullá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmmii.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč
BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč
BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč
PhD - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppu gullá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma fágaoahpuide, muhto heive buot sámegiellaberošteddjiide ja dutnje gii áiggošit bargat sámegielain. Oahpu bokte beasat huksegoahtit teorehtalaš ja fágalaš gelbbolašvuođa, mii dárbbašuvvo sámi servodagas iešguđet surggiin.

BA - Jahkebealovttadat
30 oč

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive nordsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Álgokursa sámegielas
15 oč

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive nordsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Álgokursa sámegielas
15 oč
BA - Prográmma
Ollesáiggis
180 oč
PhD - Prográmma
Ollesáiggis
180 oč

Oahppu gullá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma fágaoahpuide, muhto heive buot sámegiellaberošteddjiide ja dutnje gii áiggošit bargat sámegielain.

BA - Jahkebealovttadat
Ollesáiggis
30 oč

Oahpahusgiella: Davvisámegiella
Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas

BA - Jahkebealovttadat
Ollesáiggis
30 oč

Háliidat go erenoamáš bargobeivviid gos lea sihke stoahkan, muitaleapmi, jođiheapmi, pedagogalaš ovdánahttinbargu ja mánáid- ja rávisolbmuid ovttasbargu? - Álgge sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeohppui!

BA - Prográmma
Oasseáiggis
180 oč

Dihtet go don ahte oahpaheaddjI lea máilmmi deháleamos ámmát? Mánáidskuvlaoahpaheaddji lea dehálaš olmmoš ohppiid eallimis ja dat mielddisbuktá stuora ovddasvástádusa. Du bargu lea áŋgiruššat ja movttiidahttit ohppiid oahppat, ja beroštit sin oahppobirrasis.

MA - Prográmma
Ollesáiggis
300 oč

Háliidat go gelddolaš ja hástaleaddji árgabeaivvi? Beroštat go sámegielas ja sámi oahpahusas? - Álgge min vuođđoskuvlaoahpaheaddjeohppui!

MA - Prográmma
Ollesáiggis
300 oč