desember 15. beaivi 2022

Guhkiduvvon ohcanáigemearri 2023 giđa oahpuin

Sámi allaskuvla lea guhkidan ohcanáigemeari oahpuide mat álget giđđalohkanbajis.

Oahpuin main leat ain guoros oahpposajit:

Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorgráda oahppoovttadagat

 Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masterdási oahppoovttadat

Servodatoahppu

Duodjeoahppu

Boazoealáhus bacheloroahpu oahppoovttadat

Journalistihkka

Joatkkaoahppu

Ohcanvuogádat:Báikkálaš ohcanvuogádat/Søknadsweb  

 
Sisabeassangáibádusat 
Gáibádussan beassat studeantan Sámi allaskuvlii lea oppalaš lohkangelbbolašvuohta ja sámegiella. Jus dus ii leat oppalaš lohkangelbbolašvuohta, de sáhtát ohcat reálagelbbolašvuođa vuođul. Sámi allaskuvlla vuođđooahpuin ja eanaš eará oahppofálaldagain gáibiduvvo dihto dási sámegielmáhttu. Muhtin oahppofálaldagain sáhttet erenoamáš gáibádusat. Dát čilgejuvvojit sierra iešguđet oahppofálaldagas. 

Oppalaš lohkangelbbolašvuođa gáibádusat gávdnojit Samordna opptak siiddus. 
 
Mii lea reálagelbbolašvuohta? 
Reálagelbbolašvuohta lea gelbbolašvuohta maid leat háhkan ovdamearkka dihte fidnohárjehallamis, bálkákeahttas barggus, organisašuvdnadoaimmain, kurssain dahje eará oahppoduogážis. Ohcci bargo – ja oahppoduogáš árvvoštallojuvvo dan oahppofálaldaga gáibádusa ektui masa ohcá.

Gáibádussan lea:   

  • ahte ohcci galgá deavdán 25 jagi dahje deavdá 25 jagi dan oahppojagi go álgá ohppui, ja 
  • ahte ohccis lea unnimusat vihtta jagáš bargo/oahppovásáhus.
     

Jus leat gažaldagat ohcama oktavuođas sáhtát váldit oktavuođa oahppohálddahusain e-boasta bokte: oahppohalddahus@samas.no