MA - Sierra kursa

SÁM 304 - Eamiálbmotgirjjálašvuohta – historjá, dutkan ja teoriijat

  • Oahpu lágideapmi: Neahttadoarjjaoahpahus: eanaš neahttaoahpahus, ja muhtin fysalaš deaivvadeamit Sámi allaskuvllas, Guovdageainnus.
  • Oahppokoda: SÁM 304
  • 10 oahppočuoggá
  • PDF icon Oahppoplána
  • Diibmoplána ja deaivvadanplána: TimeEdit 

Oahpu sisdoallu
Studeanta galgá dovddiidit eamiálbmotgirjjálašvuođa historjjá, dutkama ja teoriijaid. Oahppu addá teorehtalaš reaidduid analyseret sámi girjjálašvuođa viidát oktavuođas ja guorahallat mo eamiálbmogat iešguđet guovlluin govvidit iežaset koloniserenvásihusaid girjjálašvuođas, ja mo hábmejit ođđaáigásaš identitehtaid.

Oahppoprográmma gullevašvuohta
Gursa gullá Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masterprográmma fága- dahje váljagurssaide.

Oahpahusgiella
Davvisámegiella lea váldooahpahusgiellan. Eará sámegielat ja suoma-, ruoŧa-, dáro- ja eaŋgalsgiella sáhttet adnojuvvot omd. guosselogaldallamiin.

Oahpahan - ja oahppanvuogit
Oahpahan- ja oahppanvuohkin leat logaldallamat ja seminárat, main studeanta ovdanbuktá guokte (2) čállosa. Čállosiin studeanta guorahallá eamiálbmotgirjjálašvuođa vuolggasajiid ja dálá diliid lohkanmeari girjjálašvuođa vuođul. Seminárain galget studeanttat ovdanbuktit iežaset bargguid ja kommenteret earáid bargguid.

Gáibadusat beassat eksámenii
Vai beassá eksámenii, galgá studeanta leat čállán guokte 4–7-siidosaš čállosa, searvan semináraide ja kommenteren earáid bargguid. Čállosat ovdanbuktojuvvojit semináras ja juohke studeanta kommentere unnimustá guovtti mielstudeantta ovdanbuktima. Fágaoahpaheaddji kommentere ja dohkkeha bargguid.

Eksámen
Guovtteoasat eksámen. Máhppaeksámen, mii lea semináračállosiid vuođul. Čállosiid guhkkodat lea 4–7 siiddu. Lassin lea 40 minuhta njálmmálaš eksámen čállosiid ja lohkanmeari vuođul. Máhppa galgá leat addon sisa guokte vahku ovdal njálmmálaš eksámena.

Árvosátni: A–F, mas njálmmálaš oassi dahká 50 % ja čálalaš oassi 50 %.

Filesize: 504 KB

Sisabeassangáibádusat

Sisabeassangáibádussan leat Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masterprográmma oppalaš sisabeassangáibádusat mat leat čilgejuvvon oahppoprográmmaplánas.