BA - Sierra kursa

JUR 102 - Almmolaš eanan- ja čáhcehálddašeapmi sámi guovlluin, ja dan diehtovuođđu

 • Oahpu lágideapmi: Okta deaivvadeapmi Sámi allaskuvllas ja muđui neahttaoahpahus maid sáhttá maiddái čuovvut klássalanjas Sámi allaskuvllas.
 • Oahppokoda: JUR 102
 • 10 oahppočuoggá
 • PDF icon Prográmmaplána
 • Diibmoplána ja deaivvadanplána: TimeEdit 

Oahpu sisdoallu
Dán oahpus oahpásmuvvet studeanttat stáhtalaš ásahusaid organisatoralaš huksehusaide Sámis (Norggas, Suomas ja Ruoŧas), ja ásahushuksehusaid kultuvrralaš vuolggasajiid birra. Viidáseappot háhket studeanttat áddejumi stáhtaid almmolaš eanan- ja čáhcehálddašeamis, diehtovuođuid, ja eará eavttuid, mat dahket vuođu hálddašeapmái. Studeanttat oahpásmuvvet čuolmmaide mat leat áigeguovdilat eanan- ja čáhcehálddašeamis, ja lágaid ja praktihkalaš hálddašeami oktavuođat deattuhuvvojit.

Oahppoprográmma gullevašvuohta
Oahppoovttadat lea geatnegahtton fágaoahppu Boazoealáhus bachelorprográmmas, ja sáhttá nai dohkkehuvvot doarjjafágan eará bachelorprográmmain.

Oahpahusgiella
Váldo oahpahusgiella lea davvisámegiella. Muhtun logaldallamat sáhttet leat skandinávalaš ja eŋgelasgillii. Oahpahus eaŋgalsgillii ii dulkojuvvo. Eará gielaid oahpahus dulkojuvvo dárbbu mielde.

Oahpahan - ja oahppanvuogit
Oahppanvuogit leat logaldallamat ja ságastallamat, bargobadji ja joavkobarggut.

Vurdojuvvo ahte studeanttat oassálastet aktiivvalaččat buotlágan oahpahusvugiide ja lohket lohkanmeari áŋgirit. Studeantabarggut galget dábálaččat ovdanbuktot plenumas, gos buohkat leat fárus árvvoštallame barggu.

Ovdal beassá eksámenii, studeanta galgá:
- Čađahan ja ožžon dohkkehuvvot ovtta oktagaslaš bargobihtá ja njálmmálaš ovdanbuktima.
- oassálasttán unnimusat 75% go lea deaivvadanvahkku.

Eksámen
Eksámen lea 7 beaivásaš ruovttueksámen mas studeanta čállá 7-10 siidosaš čállosa addojuvvon fáttá vuođul.

Árvosánit addojuvvojit ECTS vuogádaga mielde, mas A lea buoremus árvosátni ja E lea vuolemus ceavzinárvosátni. F árvosátni mearkkaša ahte ii leat ceavzán. Muđui čujuhuvvo Sámi allaskuvlla loahpalaš árvvoštallan- ja eksámennjuolggadusaide.

Filesize: 261 KB

Sisabeassangáibádusat

 • Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga/gymnása) dahje reálagelbbolašvuohta. Dasa lassin gáibiduvvo sámegielmáhttu.
   
 • Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellan ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.
   
 • Fágalaččat lea ovdamunni jus studeanta lea čađahan JUR 101 Sámeriekti oahpu ovdal álgá dán ohppui.

Koordinator

linek's picture
Kalak, Line
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Line.Kalak@samiskhs.no