BA - Sierra kursa

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelora bachelorbargu

  • Oahpu lágideapmi: Bagadallamat ja seminárat Sámi allaskuvllas Guovdageainnus.
  • Oahppokoda: SÁM 213
  • 10 oahppočuoggá
  • PDF icon   Prográmmaplána
  • Diibmoplána ja deaivvadanplána: TimeEdit 

 

Oahpu sisdoallu
Studeanta čállá sámegillii dieđalaš dutkanbarggu fáttás, man lea válljen ovttasráđiid nammaduvvon bagadalliin sámegiela dahje sámi girjjálašvuođa čiekŋudanfáttáid siskkobealde. Čállinbarggu vuođđun lea dutkanplána, man bagadalli lea dohkkehan.

Oahppoprográmma gullevašvuohta
Bachelorbargu lea sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma bákkolaš oassi. Dat sáhttá ohcama vuođul dohkkehuvvot eará bachelorprográmmaid oassin.

Oahpahusgiella
Sámegiella.

Oahpahan - ja oahppanvuogit
Logaldallamat, bagadallan oktagaslaččat ja bagadallanseminárat. Studeantta iehčanas bargan.

Gáibadusat beassat eksámenii
Studeanta sáhttá čálligoahtit bachelorbarggu go bagadalli lea dohkkehan dutkanplána ja lohkanmeari evttohusa.

Bagadalli bidjá áigemeari, goas dutkanplána ja lohkanmearri galget buktojuvvot dohkkeheapmái.

Studeanta galgá oassálastit aktiivvalaččat golmma oktasaš bagadallanseminárii: ovdanbuktit iežas barggu ja opponeret unnimusat ovtta mielstudeantta barggu.

Eksámen
Eksámen lea oktagaslaš bachelorbargu. Dat galgá leat 12–15 siiddu viidosaš (24000–30000 mearkka) ja hábmejuvvon dieđalaš čállinprinsihpaid mielde.

Árvosátni bachelorbarggus addojuvvo ECTS vuogádaga mielde, mas A lea buoremus árvosátni ja E lea vuolimus ceavzinárvosátni. Árvosátni F mearkkaša ahte ii leat ceavzán. Son gii oažžu árvosáni F eksámenis, sáhttá geardut eksámena Sámi allaskuvlla dábálaš njuolggadusaid mielde. Muđui čujuhuvvo Sámi allaskuvlla árvvoštallan- ja eksámennjuolggadusaide.

Filesize: 681 KB

Sisabeassangáibádusat

  • Studeanta galgá leat čađahan 60 oahppočuoggá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma fágaoahpuin ovdalgo sáhttá čálligoahtit bachelorbarggu.

Koordinator

hannam's picture
Mattila,Hanna
Phone: 
E-mail: 
Hanna-Kristiina.Mattila@samiskhs.no