BA - Sierra kursa

SÁM 216 Giellagáhtten 2

  • Oahpu lágideapmi: Dábálaččat luohkkálatnjaoahpahussan Sámi allaskuvllas Guovdageainnus. Sáhttá maid lágiduvvot neahttaoahpahussan.
  • Oahppokoda: SÁM 216
  • 10 oahppočuoggá
  • PDF icon   Prográmmaplána
  • Diibmoplána ja deaivvadanplána: TimeEdit 

Oahpu sisdoallu
Gurssas studeanta čiekŋuda iežas dieđuid giellagáhttemis ja gielladikšumis, ja hárjána deavsttaid árvvoštallamii ja divvumii viiddis geahččanguovllus. Ovttaskas giellameattáhusaid lassin studeanta hárjána geahččat giela čielggasvuođa, njuovžilvuođa ja riggodaga oppalaččat, ja oahppá buoridit giela maiddái deakstaráhkadusa ja sátneráju dásiin. Stuorra deaddu gurssas lea geavatlaš hárjehusain, mat hárjehit ja ráhkkanahttet studeantta giellagáhttenbargguide áššedovdi dásis.

Oahppoprográmma gullevašvuohta
Oahppu gullá Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma giellasuorggi čiekŋudanfágaide.

Oahpahusgiella
Oahpahusgiellan lea davvisámegiella. Studeanta ferte maiddái máhttit lohkat eaŋgalasgielat fágagirjjálašvuođa.

Oahpahan - ja oahppanvuogit
Oahpahusvuohkin sáhttet adnot logaldallamat, hárjehusat, joavkobarggut ja bagadallamat. Studeanttat barget maiddái iehčanasat lohkanmeriin ja geatnegahtton bargguiguin.

Gáibadusat beassat eksámenii
Gursii gullet njeallje geatnegahtton barggu, mat dollet sisttiset máŋggabealat giellagáhtten- ja gielladivvunhárjehusaid. Geatnegahtton barggut galget buktojuvvot sisa čálalaš hámis. Fágaoahpaheaddji mearrida bargguid dárkilut sisdoalu ja hámi, ja maiddái sisabuktima áigemeriid.

Eksámen
Eksámenvuohkin lea 7-beaivásaš ruovttueksámen. Studeanta galgá iehčanasat bargat eksámengažaldagaiguin ja atnit ávkin buot gálduid ja veahkkeneavvuid maid ieš háliida. Studeanttas lea čieža beaivvi áigi buktit sisa eksámenvástádusaid čálalaš hámis.

Eksámen árvvoštallojuvvo bustávvaárvosániiguin A–F.

Filesize: 307 KB

Sisabeassangáibádusat

  • Studeanta lea čađahan dahje čađaheame Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma vuođđooahpuid ja giellafágalaš fágaoahpuid (gč. prográmmaplána) dahje sus leat vástideaddji alit dási oahput.
  • Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma oppalaš sisabeassangáibádusat leat čilgejuvvon oahppoprográmmaplánas.