golggotmánu 05. beaivi 2022

Oahppofálaldagat 2023 giđa

Golggotmánu 1. Beaivvi lea sisaváldin rahppon giđa oahppofálaldagaide. Oahput maidda sáhtát ohcat leat oanehisáiggi oahput mat bistet ovtta lohkanbáji. Ohcanáigemearri lea juovlamánu 1. beaivvi.

Ohcanvuogádat: Báikkálaš ohcanvuogádat/Søknadsweb 

Oahppoovttadagat - oanehit áiggi oahput maidda sáhtát ohcat 01.10. rájes:

Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 2 

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorgráda oahppoovttadagat

 

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masterdási oahppoovttadagat

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa PhD dási oahppoovttadagat

Boazoealáhus bacheloroahpu oahppoovttadagat

Duoji oahppoovttadagat:

Servodatoahput/Journalistihkka 

Joatkkaoahppu

Sisabeassangáibádusat

Gáibádussan beassat studeantan Sámi allaskuvlii lea oppalaš lohkangelbbolašvuohta ja sámegiella. Jus dus ii leat oppalaš lohkangelbbolašvuohta, de sáhtát ohcat reálagelbbolašvuođa vuođul. Sámi allaskuvlla vuođđooahpuin ja eanaš eará oahppofálaldagain gáibiduvvo dihto dási sámegielmáhttu. Muhtin oahppofálaldagain sáhttet erenoamáš gáibádusat. Dát čilgejuvvojit sierra iešguđet oahppofálaldagas.

Oppalaš lohkangelbbolašvuođa gáibádusat gávdnojit Samordna opptak siiddus. Reálagelbbolašvuođa gáibádusat gávdnojit Sámi allaskuvlla sisaváldinnjuolggádusain. 

Sádde duođaštusaid

Muitte laktit duođaštusa ahte deavddát sisabeassangáibádusaid nu jođánit go vejolaš maŋŋel go ohcan lea registrerejuvvon. 

Goas oaččut vástádusa oahpposaji ohcamii?

Vástádus almmuhuvvo OhcanWeb:ii (SøknadsWeb) 20.12.

Jus leat ohcan árrasisaváldima bokte dahje reálgelbbolašvuođa vuođul, de almmuhuvvo vástádus oahpposajiohcamii 01.12. OhcanWeb:ii. 
 

Jearaldagat? 

Jus dus leat gážaldagat ohcama oktavuođas, de váldde áinnas oktavuođa oahppohálddahusain e-boasta dahje telefovnna botke: oahppohalddahus@samas.no/ +78 78 44 84 00.