BA - Sierra kursa

Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu

 • Oahpahusgiella: Davvisámegiella
 • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas - Diehtosiiddas, Guovdageainnus.
 • 30 oahppočuoggá
 • Ollesáiggeoahppu
 • PDF icon Oahppoplána
 • PDF icon Lohkanmearri
 • Diibmoplána/Deaivvadanplána: TimeEdit Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
 • Jus leat jearaldagat mat gusket oahpposajeohcamii, ohcanvuogádahkii, sisabeassangáibádusaide jna., váldde oktavuođa oahppohálddahusain, oahppohalddahus@samas.no

 

Háliidat go háhkat nu buori davvisámegielat máhtu ahte sáhtát álgit alit oahpu gazzat davvisámegillii? De dát oahppu heive dutnje!

Oahpu sisdoallu
Oahpu ulbmilin lea ahte studeanta háhká nu buori čálalaš ja njálmmálaš sámegiela máhtu, ja sámegiela teorehtalaš máhtu, ahte sáhttá oahpu maŋŋil álgit allaskuvlla- ja universitehtadási fágaoahpuide. Davvisámegiela lohkanbadjeoahpus don oahpásmuvat sámegiela giellaoahpa vuođđoáššiide. Teakstalohkama bokte don oahpásmuvat sámi čáppagirjjálašvuhtii ja áššeteavsttaide, ja don nannet iežat praktihkalaš ja teorehtalaš giellamáhtu. Geavatlaš giellageavaheapmi lea maid oassin oahpus. Go leat geargan oahpuin, de máhtát atnit sámegiela máŋggalágan diliin sihke njálmmálaččat ja čálalaččat, ja ipmirdat máŋggalágan njálmmálaš ja čálalaš teavsttaid. 

Oahppoprográmma gullevašvuohta
Oahppu addá gelbbolašvuođa lohkagoahtit sámegiela bachelorgráda dahje eará oahpuid Sámi allaskuvllas. Oahppu lea oassin bachelorgrádas, muhto ii čiekŋudanfágan, iige atte oahpahangelbbolašvuođa.

Oahpahan - ja oahppanvuogit
Logaldallamat, njálmmálaš ja čálalaš hárjehusat, joavkobarggut, geatnegahtton barggut.

Eksámen
Eksámenis leat guokte oasi: čálalaš ja njálmmálaš oassi. Guđa (6) diimmu čálalaš eksámenis iskojuvvojit kandidáhta čálalaš giellamáhttu, čálalaš giela ipmárdus ja máhttu lohkanmeari birra. Njálmmálaš eksámenis iskojuvvojit kandidáhta njálmmálaš giellamáhttu, njálmmálaš giela ipmárdus ja máhttu lohkanmeari birra. Njálmmálaš eksámen bistá sullii 30 minuhta. Čálalaš eksámen galgá leat dohkkehuvvon ovdal go studeanta beassá njálmmálaš eksámenii. Čálalaš eksámen deaddá ⅔ ja njálmmálaš eksámen ⅓ loahpalaš árvosánis.

Eksámenat árvvoštallojuvvojit ECTS-vuogádaga mielde, mas A lea buoremus árvosátni ja E lea vuolimus ceavzinárvosátni. F-árvosátni mearkkaša, ahte ii leat ceavzán.

 

 

Sisabeassangáibádusat

Ohcci galgá leat čađahan Sámi allaskuvlla sámegiela álgokursa 2 dahje vástideaddji oahpu eará oahppoásahusas. Jus lea eahpečielggas, man dási máhttu ohccis lea, de Sámi allaskuvla lágida ohccái giellageahččaleami.

Forskrift om opptak til høyere utdanning vuođul álgogurssaide ja lohkanbadjeohppui ii gáibiduvvo oppalaš lohkangelbbolašvuohta jus ohccis lea sámi gullevašvuohta daid njuolggadusaid vuođul maid ásahus lea mearridan. Mearrádus guoská sidjiide geain lea sámi gullevašvuohta dáid čuoggáid vuođul

 •  Sápmelaš gii lea massán giela, ja gii háliida oahppat sámegiela, dahje
 •  Bargi almmolaš ásahusas sámegielat guovllus gii háliida oahppat sámegiela, dahje
 •  Eará (omd. ohcci orru sámi bearrašis dahje sámi guovllus ja háliida oahppat sámegiela)

Ohccit galget čállit motivašuvdnareivve mas čilgejit guđe čuoggá vuođul ohcet oahpposaji.

FUOMÁŠ: Dehálaš áigemearit