MA - Sierra kursa

SÁM 311 - Terminologiijadieđa ja vuođđoealáhusaid fágagiella

  • Oahpu lágideapmi: Ohppui gullet logaldallamat, hárjehusat ja studeanttaid barggut. Oahpahus sáhttá lágiduvvot sihke luohkkálatnja- ja neahttaoahpahussan.
  • Oahppokoda: SÁM 311
  • 10 oahppočuoggá
  • PDF icon Oahppoplána
  • Diibmoplána ja deaivvadanplána: TimeEdit 

Oahpu sisdoallu
Studeanta galgá oahpásnuvvat sámi fágagielaid dutkamii terminologiijateorehtalaš geahččanguovllus oahppan dihte dovdat ja atnit teorehtalaš ja metodalaš terminologalaš reaidduid dutkat ja analyseret fágagiela ja daid doahpagiid. Ohppui gullá dutkat fágagielaid, nu go omd. vuođđoealáhusaid fágagiela, iešguđet fáttáid vuođul ja oaidnit ahte fágagiela čađa ovdanbukto fáttáin dárkilis fágamáhttu.

Oahppoprográmma gullevašvuohta
Gursa gullá Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masterprográmma fága- dahje váljagurssaide.

Oahpahusgiella
Davvisámegiella lea váldooahpahusgiellan. Eará sámegielat ja suoma-, ruoŧa-, dáro- ja eaŋgalsgiella sáhttet adnojuvvot omd. guosselogaldallamiin.

Oahpahan - ja oahppanvuogit
Logaldallamat, hárjehusat, studeanttaid čálalaš barggut ja bargoseminárat.

Gáibadusat beassat eksámenii
Vai beassá eksámenii, galgá studeanta čállit ovtta semináraraportta dahje vástideaddji (3–4 siiddu) čállosa lohkanmeari ja/dahje logaldallamiid vuođul.
Fágaoahpaheaddji árvvoštallá čálalaš barggu dohkálažžan/ii dohkálažžan. Bargu galget leat dohkkehuvvon ovdal go studeanta beassá eksámenii.

Eksámen
Čálalaš ruovttueksámen dieđalaš artihkkala hámis. Studeanta beassá ieš válljet čuolmma. Eksámenáigi lea guokte vahkku ja čállosa guhkkodat galgá leat 10–15 siiddu. Árvosátni: A–F.

Filesize: 366 KB

Sisabeassangáibádusat

Sisabeassangáibádussan leat Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masterprográmma oppalaš sisabeassangáibádusat mat leat čilgejuvvon oahppoprográmmaplánas.