MA - Sierra kursa

SÁM 312 - Cealkka- ja hápmeoahpa dutkan

  • Oahpu lágideapmi: Dábálaččat luohkkálatnja- dahje neahttaoahpahussan.
  • Oahppokoda: SÁM 312
  • 10 oahppočuoggá
  • PDF icon Oahppoplána
  • Diibmoplána ja deaivvadanplána: TimeEdit 

Oahpu sisdoallu
Gursa čiekŋu sámegiela cealkkaoahpa (syntávssa) ja hápmeoahpa (morfologiija) dutkamii. Sámegiela cealkka- ja hápmeoahppa guorahallo gurssas eandalii nu gohčoduvvon dábálaš giellaoahppateoriija (eaŋg. basic linguistic theory) ja giellatypologiija geahččanguovllus.
Gurssas guorahallo dat, mo sámegiela giellaoahpalaš ráhkadus sáhttá govviduvvot ja analyserejuvvot dábálaš gielladiehtaga vugiiguin ja doahpagiiguin, ja mo sámegiela ráhkadus sulastahttá máilmmi eará gielaid dahje earrána dain. Studeanta maiddái vállje gurssa olis alcces spesialiserenfáttá, masa son vuojulduvvá čiekŋalabbot.

Oahppoprográmma gullevašvuohta
Gursa gullá Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masterprográmma fága- dahje váljagurssaide.

Oahpahusgiella
Davvisámegiella lea váldooahpahusgiellan. Eará sámegielat ja suoma-, ruoŧa-, dáro- ja eaŋgalsgiella sáhttet adnojuvvot omd. guosselogaldallamiin.

Oahpahan - ja oahppanvuogit
Logaldallamat, hárjehusat, seminárat, iehčanas guorahallan- ja čállinbargu.

Gáibadusat beassat eksámenii
Studeanta vállje ovttas fágaoahpaheddjiin cealkka- ja hápmeoahpa olis fáttá, masa son spesialisere ja mas son dahká guorahallama. Guorahallan galgá viggat čoavdit dan, mo soames cealkka- dahje hápmeoahpalaš albmanusa sámegielas sáhtášii gielladieđalaččat govvidit. Son maiddái vállje ovttas fágaoahpaheddjiin lohkanmearregirjjálašvuođa nu, ahte dat doarju su spesialiserenfáttá.

Studeanta galgá oassálastit guovtti seminárii. Vuosttas semináras son buktá ovdan iežas guorahallanfáttá ja plána das, mo son čoaggá materiála guorahallama várás. Materiála sáhttá čoggojuvvot omd. čállojuvvon giellamateriálain, jietnabáttiin dahje jearahallamiid bokte.

Nuppi semináras son doallá ovdasága guorahallama bohtosiin. Ovdasáhka galgá leat njálmmálaš presentašuvdna, mas geavahuvvo visuála veahkkegaskoapmi (omd. PowerPoint-čájáhus). Ovdasága guhkkodat lea 30 minuhta, mas 10 minuhta leat várrejuvvon kommeanttaide ja ságastallamii. Lassin studeanta galgá addit guorahallama sisa maiddái čálalaš hámis (guhkkodat unnimustá 8 s.) maŋimustá guokte vahku ovdal eksámena. Fágaoahpaheaddji ferte leat árvvoštallan sihke njálmmálaš ovdasága ja čálalaš barggu dohkálažžan.

Eksámen
Guovtteoasat eksámen, masa gullá čálalaš bargu ja njálmmálaš oassi. Čálalaš oasi gokčá sisa buktojuvvon guorahallanbarggu (gč. 9: Gáibádusat beassat eksámenii). Njálmmálaš eksámen bistá 40 minuhta ja doallá sisttis gažaldagaid sihke gurssa oktasaš sisdoalu ja studeantta iežas spesialerenfáttá birra.

Árvvoštallan: Árvosátni A–F. Árvvoštallan vuođđuduvvá njálmmálaš eksámenii (50%) ja sisa addon čálalaš guorahallanbargui (50%).

Filesize: 488 KB

Sisabeassangáibádusat

Sisabeassangáibádussan leat Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masterprográmma oppalaš sisabeassangáibádusat mat leat čilgejuvvon oahppoprográmmaplánas.