juni 23. beaivi 2021

Glemt å søke studieplass? Vi har fortsatt ledige studieplasser høsten 2021!

Minner om at det fortsatt er mulig å søke studieplass ved Samisk Høyskole for studieåret 2021/2022 gjennom lokalt opptak. 

Søk på ledige studieplasser på følgende studier frem til 1. Juli: 

Semesterprogram (30 studiepoeng over to semestere)

Enkeltemner (et semester)

Videreutdanning for lærere:

Søknadsportal: Søknadsweb 
Søknadsfrist 01.07.21. 


Husk å laste opp dokumentasjon som viser at du oppfyller opptakskravene så snart som mulig etter at søknaden er registrert. 

Spørsmål om studiet eller søknadsprosessen?  Ta kontakt med studieadministrasjonen via e-post oahppohalddahus@samas.no eller telefon +47 78 44 84 00. 

Covid - 19: Informasjon om koronaviruset som berører studiestart og undervisning høsten 2021 kommer fortløpende.