BA - Enkeltemne

SÁM 108 Nordsamisk fonetikk, fonologi og ortografier

 • Undervisningsspråk: nordsamisk
 • Undervisningssted: Samisk høgskole
 • 10 studiepoeng
 • Studieplan

 

Studiet tar for seg relasjonen mellom nordsamisk muntlig og skriftlig språk, både i moderne og tidligere tid.

Temaer som inngår i emnet:

 • Taleorganenes funksjoner, nemlig hvordan lyder lages.
 • Hvordan talespråket legges til grunn for skriftspråket, først og fremst talens lydform og ordformenes fonologiske form.
 • Hvordan nordsamiske språklyder og dens forskjeller og likheter kan beskrives vitenskapelig og skriftlig.
 • Undervisning i bruk av finsk-ugriske språkenes lydskriving gjennom skrive- og leseøvelser.
 • Forelesningene og artiklene gir kjennskap til nordsamisk skriftspråkhistorie fra 1728 fram til i dag, det nåværende skriftspråkets språklige grunnlag, samt en kort introduksjon til bakgrunnen for andre samiske språks skriftspråk.
 • Det foreleses om blant annet J.A. Friisa, Konrad Nielsena, Erkki Irkonena og andre ortografier.
 • I studiet inngår det også praktiske ortografiske skrive- og forklaringsøvelser.

 

Studiet er en del av bachelorprogrammet for samisk språk og litteratur, men er åpent for andre studenter også.

Opptakskrav

 • Krever generell studiekompetanse eller realkompetanse og samiskkunnskaper.  
 • Samiskspråkkrav kan oppfylles på følgende måter: A) for norske søkere kreves det samisk som 1. eller 2. språk på videregåendeskole, B) for finske søkere kreves det samisk som morsmålsstudie eller som fremmedspråkstudie på gymnasnivå, C) for svenske søkere kreves det samisk som morsmål (200 poeng) eller samisk som moderne språk (200-300poeng), eller tilsvarende samiskopplæring etter gjeldende regler. Samiskspråkkrav oppfylles også ved bestått Nordsamisk semesteremne (Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu) 30 studiepoeng, eller ved tilsvarende studuim eller ved bestått språkprøve som Samisk høgskole arrangerer. Hvis det er usikkerhet rundt kompetansenivået til søkeren, så fremmes saken til en faglig vurdering og det behandles i henhold til dette.