BA - Enkeltemne

Árbediehtu / Tradisjonell kunnskap

  • Undervisningsspråk: Nordsamisk, norsk og engelsk - med språklige tilpasninger og eventuell tolkning.
  • Studiested: Samlingsbasert, kombinert med nettundervisning
  • Emnekoder. ÁRB 180 (15 stp) og ÁRB 151 (15 stp)
  • 30 studiepoeng på deltid, over to semestre
  • Studieplan
  • Pensum
  • Undersvisningsplan blir lagt inn på TimeEdit

Har du lyst å lære hvordan arbeide med temaer knyttet til tradisjonell kunnskap? Da bør du begynne på dette studiet!

Studiet er deltidsstudie med samlinger som kombineres med nettundervisning. Undervisningsspråket er samisk/norsk/engelsk med språklig tilpasninger og eventuell tolkning.

Studieenhetene «Tradisjonell kunnskap; teori, metode og tradisjonell kunnskap som grunnlag for forvaltning av ressurser» skal gi en grunnleggende innføring om tradisjonell kunnskap generelt og samisk tradisjonell kunnskap spesielt, og om verdien av denne både i dag i fremtiden. Det legges vekt på faglige tilnærminger til denne kunnskapen, herunder dokumentasjonsmetoder, og hvordan tradisjonell kunnskap kan være med på å bidra til styrking av lokalsamfunn og urfolks næringer. Et langsiktig mål er at tradisjonell kunnskap skal være dokumentert, slik at den kan inngå i grunnlaget for offentlige beslutningsprosesser.

Målgruppa er forvaltere, lærere og andre med interesse for tradisjonell kunnskap.

Dette er en formell utdanning i dokumentasjon og formidling av tradisjonell kunnskap, og er et resultat av Árbediehtu-prosjektet.

Studiet består av 2 deler, og er bygget opp som følger:

Del 1: Teoretisk tilnærming til tradisjonell kunnskap og metoder for dokumentering og formidling av tradisjonell kunnskap, 15 studiepoeng. (Høsten 2021)

Del 2: Tradisjonell kunnskap som grunnlag for forvaltning av ressurs i nordområdene, 15 studiepoeng (Våren 2022)

Dersom du ønsker å søke på dele 30 stp, velger du "Sámi árbediehtu 30 sp) på søknadsweb. Om du kun ønsker å søke på første 15 sp, velger du "Teorehtalaš lahkoneamit árbevirolaš máhttui ja dan dokumenteren- ja gaskkostanmetodat 15 sp" på søknadsweb. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.