BA - Enkeltemne

SÁM 111 Grunnkurs i samisk litteratur

  • Undervisningsspråk: nordsamisk
  • Undervisningssted: Samisk høgskole
  • 10 studiepoeng
  • Studieplan

 

Emnet gir innsikt i grunnleggende og sentral informasjon om samisk litteratur og dens historie. I dette inngår også muntlig litteratur og forskningskunnskap. Studentene lærer også grunnleggende ferdigheter for å analysere og tolke sentrale samiske verker.

Læringsutbytte:
Etter studiet i samisk litteratur skal studentene kunne granske og vurdere hvilke analyserings-, tolknings- og vurderingsprinsipper som er kulturelt passende for duodji, som representerer samisk litteratur, både som muntlig og skriftlig litteraturformer.
Etter studiet skal studentene også inneha en generell forståelse for hvilken betydning tekstene i muntlig og skriftlige litteratur har hatt for samisk kultur og samfunn. Studentene skal ha generell kjennskap til utviklingen av de ulike formene for samisk litteratur og historie.

Studiet er en del av bachelorprogrammet for samisk språk og litteratur, men er åpen for andre studenter også.

Opptakskrav

  • Krever generell studiekompetanse eller realkompetanse og samiskkunnskaper.  
  • Samiskspråkkrav kan oppfylles på følgende måter: A) for norske søkere kreves det samisk som 1. eller 2. språk på videregåendeskole, B) for finske søkere kreves det samisk som morsmålsstudie eller som fremmedspråkstudie på gymnasnivå, C) for svenske søkere kreves det samisk som morsmål (200 poeng) eller samisk som moderne språk (200-300poeng), eller tilsvarende samiskopplæring etter gjeldende regler. Samiskspråkkrav oppfylles også ved bestått Nordsamisk semesteremne (Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu) 30 studiepoeng, eller ved tilsvarende studuim eller ved bestått språkprøve som Samisk høgskole arrangerer. Hvis det er usikkerhet rundt kompetansenivået til søkeren, så fremmes saken til en faglig vurdering og det behandles i henhold til dette.