BA - Årsenhet

Tro och livstolkning i Sápmi

Intresserar du dig för religiös och andlig historia i Sapmi?

Kursen ger en generell införing i den religiösa historien och samtiden i Sápmi. Kursen består av två delar och är uppbyggd på följande sätt:

Kursens första del är i huvudsak historisk, Det läggs vikt på att lyfta fram samiska aktörer och att lägga tillrätta för att diskutera historiska tolkningsföreträden och hur det präglar oss idag. Kursen belyser också hur forskning i olika tider präglat berättelserna om religiositet i Sàpmi.

Andra delen av kursen fokuserar på dagens religiösa liv Sápmi, både kyrkoliv, nyandlighet och andliga traditioner i vardagen tematiseras. Kursen belyser aktuella debatter kring religiösa traditioner och praxis idag, och ger studenten ett grundlag för att ta dessa samtal vidare. Det läggs tillrätta för mindre studiebesök under kursens gång.

Kursen passar för den som är intresserad av religiositet och andlighet i Sápmi. I tillägg passar den för kyrkligt ansatta och lärare som arbetar i samiska områden och vill ha kompetensutveckling på det området. Vi anbefaller alla att ta hela kursen.

Kursen går på nordsamisk men är tillrättalagd för skandinavisktalande. För varje 15 poängsmodul hålles två veckosamlingar på Sámi allaskuvla i Kautokeino, studenterna har också tillgång till ett digitalt klassrum där information och kontakt med studenter och kursledare är möjlig.
 

Välkommen till den samiska högskolan, Sámi allaskuvla!
Om du har frågor kring innehåll, kontakta koordinator Lovisa Mienna Sjöberg. Har du frågor om ansökan eller andra praktiska frågor, kontakta studieadministrationen på Sámi allaskuvla gjenom e - post: oahppohalddahus@samas.no

Opptakskrav

Koordinator

lovisass bilde
Sjöberg, Lovisa Mienna
Phone: 
E-mail: 
lovisas@samas.no