Styret for Samisk høgskole

Høgskolestyret ved Sámi allaskuvla er valgt for tidsrommet 01.08.2019 - 31.07.2023.

Styret ved Sámi allaskuvla har 11 medlemmer: Rektor og prorektor er valgt av både studenter og ansatte. Fire styremedlemmer oppnevnt av Sametinget og Kunnskapsdepartementet (KD). Tre styremedlemmer er valgt av de ansatte, og to styremedlemmer er valgt av studentene.

 

Styremedlemmer valgt av ansatte og studenter:
Rektor Laila Susanne Vars, styreleder
Prorektor Ylva Jannok Nutti, styrets nestleder

Styremedlemmer oppnevnt av Sametinget og Kunnskapsdepartementet:
Mette Anti Gaup
Idar Peder Kintel
Vara: Kajsa Kemi Gjerpe

Ellen Inga O. Hætta
Petter Drefvelin
Vara: Hanna Outakoski

Styremedlem valgt av teknisk- og administrativt ansatte:
Lemet Ivar Hætta
Vara: Berit Ellen J. Eira

Styremedlemmer valgt av undervisning- og forskningsansatte:
Lovisa Mienna Sjöberg
Vara: Anni Máret Magga Eira
 

Styremedlemmer valgt av midlertidig undervisnings- og forskningsansatte (velges for ett år om gangen (UH-loven § 9-4 (2): 2021/22
Berit-Ellen Margaret Juuso
Første vara: Sierge Rasmus
Andre vara: Iŋgá Elise Påve Idivuoma

Styremedlemmer valgt av studenter (velges for ett år om gangen (UH-loven § 9-4 (2): 2021/22
Anne May N. Siri
Dina Somby

Første vara: Risten Márjá Ánne Gaup
Andre vara: Inga Márjá Utsi