Styret for Samisk høgskole

Høgskolestyret ved Sámi allaskuvla er valgt for tidsrommet 01.08.2019 - 31.07.2023.

Styret ved Sámi allaskuvla har 11 medlemmer: Rektor og prorektor er valgt av både studenter og ansatte. Fire styremedlemmer oppnevnt av Sametinget og Kunnskapsdepartementet (KD). Tre styremedlemmer er valgt av de ansatte, og to styremedlemmer er valgt av studentene.

 

Styremedlemmer valgt av ansatte og studenter:
Rektor Laila Susanne Vars, styreleder
Prorektor Ylva Jannok Nutti, styrets nestleder

Styremedlemmer oppnevnt av Sametinget og Kunnskapsdepartementet:
Mette Anti Gaup
Idar Peder Kintel
Vara: Kajsa Kemi Gjerpe

Ellen Inga O. Hætta
Petter Drefvelin
Vara: Hanna Outakoski

Styremedlem valgt av teknisk- og administrativt ansatte:
Lemet Ivar Hætta

Varamedlem: Berit Ellen J. Eira

Styremedlemmer valgt av undervisning- og forskningsansatte:
Lovisa Mienna Sjöberg
Første vara: John Henrik Eira
Andre vara: Anni Maret Magga Eira

Styremedlemmer valgt av midlertidig undervisnings- og forskningsansatte (velges for ett år om gangen (UH-loven § 9-4 (2): 2020/21
Inga Elisa Påve Idivuoma

Varamedlem Berit Ellen Juuso

Styremedlemmer valgt av studenter (velges for ett år om gangen (UH-loven § 9-4 (2): 2020/21

Stigo Holm

Elena A. Skum

1. varamedlem: Anne May. N. Siri
2. varamedlem:  Mina Helene Eira