Styret for Samisk høgskole

Høgskolestyret ved Sámi allaskuvla er valgt for tidsrommet 01.08.2023 - 31.07.2027.

Styret ved Sámi allaskuvla har 11 medlemmer: Rektor og prorektor er valgt av både studenter og ansatte. Fire styremedlemmer oppnevnt av Sametinget og Kunnskapsdepartementet (KD). Tre styremedlemmer er valgt av de ansatte, og to styremedlemmer er valgt av studentene.

Styremedlemmer valgt av ansatte og studenter:
Rektor Liv Inger Somby, styreleder
Prorektor Samuel Valkeapää, styrets nestleder

Styremedlemmer oppnevnt av Sametinget og Kunnskapsdepartementet:
Mette Anti Gaup
Idar Peder Kintel
Vara: Sara Marja Magga

Toril Johansson
Tor Saglie
Vara: Christina Storm Mienna

Styremedlem valgt av teknisk- og administrativt ansatte:
Berit Anne S. Triumf
Vara: Lisa Baal

Styremedlemmer valgt av undervisning- og forskningsansatte:
Mai Britt Utsi
Vara: Lovisa Mienna Sjöberg

Styremedlemmer valgt av midlertidig undervisnings- og forskningsansatte (velges for ett år om gangen (UH-loven § 9-4 (2): 2022/23
Ole Anders A. Turi
Vara: Sini Kristina Rasmus

Styremedlemmer valgt av studenter (velges for ett år om gangen (UH-loven § 9-4 (2): 2022/23
Aile Hætta Karlsen
Sondre Biti Sandvik

Første vara: Oddbjørg Hætta Sara
Andre vara: Martin Velky