Opptakskomitè

Opptakskomiteen skal behandle alle søkere som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse og søkere med uklar opptaksgrunnlag, for eksempel søkere som vurderes å få opptak med vilkår, gi råd i forbindelse med sammensetning av klasser (kvotespørsmål) og gi råd angående hvor mange studieplasser hvert studie bør ha. Opptakskomiteen utnevnes for to år om gangen og følger studieåret. Opptakskomiteen skal bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer, en representant fra fagmiljøet, en studentrepresentant og en representant fra administrasjonen. En av komiteens medlemmer utnevnes til leder. Studieadministrasjonen fungerer som sekretær for komiteen.

Det utnevnes egen opptakskomitè med tre medlemmer for hvert masterstudie. Opptakskomiteen skal ha en fagansatt som representerer masterstudiet. Forsknings- og studiestyret, eller et tilsvarende organ, utnevner opptakskomiteen.

 

Opptakskomitè for perioden 24.4.2017-24.4.2019

Fast medlem: Ylva Jannok Nutti

  • Varamedlem: Ánte Mihkkal Gaup

Studentrepresentant: Anna Christina Buljo

  • Varamedlem: Brita Maria Hætta