Ođasvuorká

Fas vejolaš ohcat oahpuide

Dál lea fas vejolaš ohcat báikkálaš sisaváldima bokte borgemánu 1. beaivvi rádjái.

Historjjálaš doalut Sámi allaskuvllas

Norgga biibbalsearvi almmuha ođđasit jorgaluvvon davvisámegielat biibbala. Dat lea vuosttaš háve sámi historjjás go biibbal jorgaluvvo vuođđoteavsttain davvisámegillii. Seammás lea maiddai vuosttaš geardde go biibbala almmuhandoalut lágiduvvot sámi báikkis, Guovdageainnus dán čavčča.

Stivraláhttut válljejuvvon ja nammaduvvon

Dál lea čielgan geat galget Sámi allaskuvlla stivrras čohkkat boahtte stivraáigodagas.

Anja Somby virgáduvvon sámi buohccidivššároahpu prošeaktajođiheaddjin

Sámi allaskuvla lea virgádan Anja Somby sámi buohccidivššároahpu prošeaktajođiheaddjin. Sus šaddá guovddáš rolla oahpu ásaheamis ja illuda bargat iežas váibmoáššiin.

Sámi allaskuvlla studeanta lea juo ožžon bargofálaldagaid

Olles Sámis dárbbašit oahppan oahpaheddjiid sihke mánáidgárddiin ja mánáidskuvllain gos leat sámi ja sámegielat mánát.

Dál lea ain vejolaš ohcat Sámi allaskuvlii

Fuobmájit go beare maŋŋit ahte háliidat studeret Sámi allaskuvllas? Dál lea vejolaš ohcat báikkálaš sisaváldima bokte vissis oahpuide.

Dál lea vejoláš ohcat Sámi Ofelažžan

Dála Sámi ofelaččat leat dál loahpahišgoahtán sin doaimmaid ja nu lea fas áigi gávdnat ođđa ofelaččaid. Eli Karianne V. Hætta, Ellen Karen Inga Skum ja Vanja Tørresdal muitalit sis lea leamaš earenoamáš jahki go leat doaimmahan ofelaš bargguid.

Sámi allaskuvla geasuha nuoraid

Sámi allaskuvlla ohcciidlogut ain lassánit. Earenoamážit illudit go dán jagi leat eambbo nuorat ohcan oahpuide.

Vars ja Jannok Nutti válljejuvvon rektorin ja prorektorin

Laila Susanne Vars ja Ylva Jannok Nutti oaččuiga goappašagat eanetlogu Sámi allaskuvlla rektor ja prorektorválggain.

Siiddut