Ođasvuorká

Ođđa direktevra Sámi allaskuvlii

Sámi allaskuvlastivra lea ikte mearridan virgádit ođđa direktevrra.

Studeanttat Bergenis

Duodji ja ovdánahttinoahpu studeanttat vulge Bergenii oahppomátkái.

Stáhta stivren ja árbevirolaš ekologalaš máhttu boazodoallohálddašeamis

PhD kandidáhtta Ellen Inga Turi bealuštii odne iežas doavttirgráda “Stáhta stivren ja árbevirolaš ekologalaš máhttu boazodoallohálddašeamis” Ubmi universitehtas. 

Stuorra sogat ja ealljáris eatnit

Davvisámegiela ja anárašgielat mánáid domeanaguorahallan Anára gilis.

 

 

Ođđa rámmaplánat Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeohppui

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu rámmaplána láhkaásahusevttohusa lávdegoddi lea dál geargan bargguinis ja sádden árvalusa Oahpahusdepartementtii.

Ohcciid logut

Ohccit Sámi allaskuvlla oahpuide čakčii 2016.

Oahppofálaldagat čakčat 2016 ja giđđat 2017 - álgge studeantan allaskuvlii

Leatgo jurddašeame maid áiggošit studeret 2016 čavčča ja 2017 giđa?

Sámi allaskuvllas ollu gelddolaš oahppofálaladagat, maidda sáhtát ohcat.

Geahča allaskuvlla oahppofálaldagaid dáppe:

 

Álgin čakčat 2016:

Boazu guovddážis

Heahtá Márjjábeaivvit oktavuođas Johtti Sápmelaččat rs ovttas Sámi allaskuvllain lágidedjet Sámi boazodoallu-seminára Duottar-Sámi luondduguovddážis Heahtás.

GIRJEALMMUHEAPMI - ođđa Dieđut-čála 2/2015 lea almmustuvvan

Boađe gullat eambbo girjji birra! Fállat gáfe ja gáhku.

Siiddut