Nyhetsarkiv

Stor satsning på tolking i samiske språk på Sámi allaskuvla

Det samiske samfunnet har ikke nok kvalifiserte tolker. Derfor styrker utdanningsinstitusjonene og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) det faglige samarbeidet om tolkekvalifisering, både på nord-, sør- og lulesamisk.

Videreutdanning for alle landets barnehagelærere om samisk språk og kultur

Ønsker du som barnehagelærer en spennende mulighet for videreutdanning innen samisk språk, kultur og pedagogikk – et nettbasert studium som er tilpasset for barnehagelærere i arbeid. Dette tilbudet passer for barnehager som ønsker å heve kompetanse i samiske barns identitetsutvikling og samiske temaer i norske barnehager.

Nå kan du søke på høstens studier

Nå er det mulig å søke på studier som begynner høsten 2024, 15.04. er hovedsøknadsfristen for alle studier, og 01.03. er søknadsfristen for de som søker på grunnlag av realkompetanse og de som søker om tidligopptak.

Sámi allaskuvla igang med å etablere samisk AI Lab

Hvordan kan man utvikle kunstig intelligens til nytte også for den samiske skolen eller for samisk helsevesen? Hvordan kan AI være et redskap og bidrag i den samiske samfunnsutviklingen?

Ylva Jannok Nutti får Várdduos vetenskapliga pris 2023

Ylva Jannok Nutti, universitetslektor vid Sámi allaskuvla/Samisk högskola, tilldelas Várdduos vetenskapliga pris 2023. Priset delas årligen ut till någon som bidragit med betydande insatser inom forskning med samisk tematik.

Søk studier til våren 2024

Nå er det mulig å søke studier våren 2024!

Utvid din kompetanse innen samisk språk

Har du lyst til å lære samisk språk enten for personlige formål eller yrkesformål? Trenger din organisasjon eller bedrift økt samisk språkkompetanse? Fra februar 2024 tilbyr Samisk høgskole nordsamisk nybegynnerkurs i Kirkenes. Studiet er tilrettelagt for at enda flere skal få muligheten til å lære seg samisk, samtidig som de kan kombinere studiene med jobb.

Statsbudsjettet: Styrker samisk høyere utdanning

Samisk høgskole får nå en økning på 7 millioner kroner i forhold til det regjeringen foreslo. Regjeringen har tidligere foreslått 3,3 mill.

Samiske tall forteller 15 er publisert

Faglig analysegruppe for samisk statistikk avla den 22.11.23 rapporten Samiske tall forteller 15.

Sider