Nyhetsarkiv

Ikke søkt studier enda? Vi har fremdeles noen ledige studieplasser!

Samisk høgskole har forlenget søknadsfristen for studier med ledige studieplasser høsten 2022.

Ivareta urfolks områder gjennom landskapspraksiser

Samer, slik som andre urfolk, har nære relasjoner til sine landskap. Disse relasjonene kommer til uttrykk i fiske-, reindrifts-, jakt- og høstingspraksiser.

Vil du lære tradisjonell vætna?

Fra høsten tilbys enkeltemne i tradisjonell vætna ved Aajege samisk språk- og kultursenter i Plassje/Røros. Dette studiet er beregnet for deg som er interessert i å fordype deg i vætna/tradisjonelt sørsamisk håndverk, men også for deg som vil studere vætna på høyere nivå og samle studiepoeng i emnet.

Nettundervisning med samlinger

Visste du at de fleste studier ved Samisk høgskole gjennomføres som nettbasert studie med samlinger i Diehtosiida i Guovdageaidnu?

Nå kan du søke på studier til høsten

Nå er det mulig å søke opptak på studier. Hvis du har ambisjoner om å jobbe som lærer, eller med språk, duodji, for reindriftsnæringen eller samfunnet, med film eller journalistikk, da burde du søke til Samisk høgskole. 

Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere - frist 1. februar

Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset vil være nettbasert og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet.

Den første høgskolen med alle oppgavene i skyen

Samisk høgskole er den første i universitets- og høgskolesektoren i Norge som har satt alle oppgavene i skyen i en og samme operasjon.

Snart kan du søke på Bachelor i reindrift

Fra høsten er det igjen oppstart i bachelorprogrammet i reindrift. - Det blir nesten som et nytt studie etter at vi de siste årene har evaluert, revidert studiet og oppdatert programplanen, forteller leder for bachelorprogrammet ved Samisk høgskole, Mikkel Nils Sara.

Sider