Nyhetsarkiv

Offisiell åpning av studenthuset

Studentene ved Sámi allaskuvla har nå fått sitt eget studenthus.

Offisiell åpning av det nye studieåret

I dag var det offisiell åpning av det nye skoleåret på Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole. Den nye rektoren Liv Inger Somby og prorektor Samuel Valkeapää hadde sin hilsningstale og ønsket velkommen til over 240 studenter.

Bli kjent med vår nye rektor

Samisk høgskoles nye rektor Liv Inger Somby har nå vært rektor i én uke. Samisk høgskole er ikke fremmed for henne, da hun tidlegere har jobbet i institusjonen både med rekruttering og som høgskolelektor i journalistikk og filmutdanning.

Ny mulighet for å søke på høstens studier

Nå har du muligheten til å søke på ledige studieplasser hos oss via Samordnaopptak. Se hvilken studier du kan søke på.

Lanseringen av årets "Samiske tall forteller" rapportserie er under planlegging

Faglig analysegruppe for samisk statistikk (FASS) har nylig møtt Kommunal- og distriktsdepartementet og Sametinget for å diskutere fremdriften og lanseringen av den 15. utgaven av den anerkjente rapportserien "Samiske tall forteller". Hvert år bidrar denne rapporten med å gi innsiktsfulle kommentarer om utvalgte samiske temaer. Rapporten har stor betydning for alle som ønsker å oppnå bedre innsikt i samiske forhold.

Sámi allaskuvla fikk besøk av KIF-komitéen

Sámi allaskuvla hadde nylig gleden av å få besøk av KIF-komitéen - komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Nytt forskningsprosjekt søker unge deltakere med tilknytning til reindrift

Forskningsprosjektet skal undersøke hvordan unge samer i alderen 13-30 år, med tilknytning til reindrifta i Norge, opplever rasisme. Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om opplevd rasisme og konkrete forslag til tiltak for å motvirke rasisme/hatprat.

Ny mulighet til å søke på høstens studier

Sámi allaskuvla-Samisk høgskole har forlenget søknadsfristen på de studiene som enda har ledige studieplasser som går nå i høst. Hvis du ikke søkte innen ordinær tidsfrist som var 15. april, så har du muligheten nå.

Studieavgift for internasjonale studenter

Rektor er glad over forslag om unntak for studieavgift for internasjonale studenter ved Samisk høgskole.

Sider