muorjit, boazu, rievssat, fanas
september 28. beaivi 2023

Min birrasat konferanse er åpnet for påmelding

Sámi allaskuvla arrangerer konferanse 26.-27. oktober med tittelen Min birrasat - bærekraftige næringer og naturmangfold i Sápmi. 

Målet med konferansen er å se på og diskutere eksisterende former for vern og forvaltning som både tar hensyn til opprettholdelse av lokale næringer og levesett, og vern av mangfoldige naturomgivelser.

- I Sápmi har vi til stor grad erfart former for vern av natur som er igangsatt utenifra og har en form som er fremmed for oss, eksempelvis naturreservat. Samtidig vil det ofte komme til syne behov for å verne land og vann utifra lokale forutsetninger og styreformer. På denne konferansen ser vi nærmere på andra ordninger for bevaring av naturmangfold som kanskje passer bedre for våre områder og levemåter. Spesielt viktig er dette nå med bakgrunn i at man globalt har satt mål om vern naturmiljøet og stopp i naturødeleggelse. Hvordan finne løsninger som kommer vårt naturmiljø og vår levemåte tilgode?Til samtalen om disse ting har vi invitert forskere, områdeforvaltere, politiske og faglige  institusjoner, organisasjoner og områdebrukere, sier førsteamanuensis Mikkel Nils M. Sara.

Konferansen foregår på samisk og de skandinaviske språkene. Det blir tolking mellom språkene.

Konferanseavgift er på kr 400,- som dekker to lunsjer. Konferansen har ikke reservert overnatting, og betaler ikke for middag eller overnatting for deltakerne.

Velkommen!