Program

Konferansen foregår på samisk og de skandinaviske språkene. Det blir tolking mellom språkene.

Torsdag 26.10. 

11:30 - 12:30 Lunsj  

12:30 - 12:45 Velkommen, informasjon og introduksjon   

12:45 - 13:15 Man and the Biosphere (MAB) programmet og dets arbeid med vern av naturmangfold, Eva Hauge Fontaine, Den norske MAB-komiteen   

13:15 - 13: 45 Miljø og mennesker? Typiske problemer og mulige løsninger ved miljøvern, Andrei Marin, NMBU   

13:45 - 14:15 Pause

14:15 - 14:45  Sametingets arbeid vedrørende Naturavtalen og dens konsekvenser vedrørende samiske næringer og naturbruk, Anne Henriette Nilut, politisk rådgiver, Sametinget    

14:45 - 15:30 Biosfärområde Vindelälven/Juhttátahkka – hva det er og erfaringer hittil, Ann-Kristine Vinka og Márja Skum   

15:30 – 15:45 Pause   

15:45 - 16:15 Forskningsprosjektet Actionable – om bærekraftig forvaltning av land og sjø, Alicia Barraclough og Inger Elisabeth Måren, Universitetet i Bergen  

   

Fredag 27.10.  

08:30 - 09:00 Morgenkaffe   

09:00 - 09:30 Hvordan tenke seg et naturmanfoldsområde i våre trakter? Mikkel Nils Sara og andre ved Samisk Høgskole   

09:30 - 10:00 Vern av naturmangfold sett fra reindriftens perspektiv, Biret Risten Eira og Marit Østby Nilsen, arealenheten i Norske Reindriftssamers Landsforbund.   

10:00 - 10.30 Vern av naturmangfold i et innlandsperspektiv, Piera Jovnna Somby, Naturvernforbundet i Ávjovárri   

10:30 - 11:00 Pause   

11:00 - 11:30 Vern av naturmangfold i et hav- og kystperspektiv , Inge Arne Eriksen, Bivdu

11:30 - 11.45 Vern av lokale prakiser, Ove Stødle

11.45- 12:45 Samtale (foredragsholdere pluss andre inviterte)    

12:45 - 13:30 Lunsj   

(vær obs på at det kan komme mindre endringer)