Nyhetsarkiv

Sámi allaskuvla kondolerer

Styremedlem i Samisk høgskole Ellen Inga O. Hætta gikk bort 22. februar 2023.

Verksteder og kurs for lærere våren 2023

Sámi allaskuvla legger til rette for verksteder om geometri og algebra, og fagdager om programmering i løpet av våren 2023. Målgruppe er matematikklærere på mellomtrinn og ungdomstrinn som underviser samisktalende elever i Norge.

Nytt forskningsprosjekt: Opplevd rasisme blant reindriftsungdom

Sámi allaskuvla vil forske på hvordan unge samer, med tilknytting til reindrifta, opplever rasisme. Studien vil samle kunnskap gjennom fokusgruppe- og individuelle intervjuer blant unge samer i alderen 13-30 år.

Kompetanseutvikling i barnehagen og grunnopplæringen

Samisk høgskole tilbyr partnerskap med barnehager og skoler for å styrke og øke kompetansen innenfor den samiske opplæringssektoren.

Ny forskning bidrar til å synliggjøre kunnskapene til egg- og multeplukkere

I dag ble nye forskningsresultater presentert under Landscape Practies konferanse på Samisk høgskole. Forskning viser at egg- og multeplukking handler om mer enn selve plukkingen.

Studietilbud våren 2023

Fra 1. oktober kan du søke på studier med oppstart våren 2023. Se hvilke studier du kan søke på allerede nå!

Landscape Practices-konferanse i Kautokeino er åpen for påmelding

Konferansen arrangeres tirsdag 20. september til torsdag 22. september ved Samisk høgskole i Kautokeino. Inviterte foredragsholdere er professor Thomas F. Thornton ved universitetet i sør-øst Alaska, leder for arktisk miljøavdeling i Samerådet Gunn Britt Retter, professor ved Alberta universitetet Brenda L. Parlee og Teetl’it Zheh urfolksleder og tradisjonsbærer Chief Wanda Pascal. Frist for påmelding er 31. august.

Timeplaner og oversikt over samlinger for høsten 2022

Du kan finne informasjon om timeplaner og oversikt over samlinger for alle våre studier på TimeEdit.

6 gode grunner til å studere ved Samisk høgskole

Skal du begynne å studere denne høsten? Her har du 6 gode grunner til å velge Samisk høgskole.
 

Sider