Gová: Anne Katja Gaup, Johtti Productions AS
september 07. beaivi 2023

Studieprogrammer høsten 2024

Har du begynt å planlegge studier for studieåret 2024-2025, men ikke helt vet hva du skal søke på?  Vi har laget en oversikt over vår programfag som starter opp høstsemesteret 2024, hvor inntaket åpner 1.februar 2024. Samisk høgskole har vedtatt igangsetting av følgende programfag:

- Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masteroahppu/master i samisk språk og litteratur

- Sámegiela ja girjjálašvuođa doavttergrádaprográmma/phd program i samisk språk og litteratur

- Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 1.-7. ceahkki/Samisk grunnskolelærerutdanning 1-7.trinn

- Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahppu 5.-10. ceahkki/Samisk grunnskolelærerutdanning 5-10.trinn

 

Søknad gjennom: Samordna opptak

Har du ikke søkt gjennom samordna opptak tidligere, så finner du veiledning her: láidehusa mot ozat

Søknadsfrist:

Normal søknadsfrist er 15.04 for studietilbud som starter om høsten.

Søker du på grunnlag av realfagskompetanse eller trenger tidligere opptak er fristen 01.03 for studier som starter i høstsemesteret.

Samisk høgskole har egne retningslinger for tidlig opptak og realfagskompetanse.

 

Opptakskrav

For å bli student ved Samisk høgskole må du ha generell studiekompetanse og beherske samisk. Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Grunnutdanningene ved Samisk høgskole og ved de fleste enkeltemner kreves et visst nivå på samiskkunnskaper. Enkelte studier kan ha spesielle krav. Det spesifiseres særskilt under hvert studietilbud.

 

Mer info om opptakskrav finner du på  siden til Samordna opptak. Samisk høgskoles opptakskrav ut i fra realkompetanse finner du her sisaváldinnjuolggadusain/opptakskrav.

 

Dersom du er fra Sverige, Finland eller Russland, så finner du mer opplysninger om de krav som gjelder deg på siden til Samordna opptak.

 

 

Send dokumentasjon

Husk å send inn dokumentasjon på at du innfrir opptakskravet så fort som mulig etter at søknaden er registrert.

 

 

Når får du svar på søknad om opptak?

Svaret kunngjøres gjennom siden stil Samordna opptak 20.07.

Dersom du har søkt tidlig opptak eller gjennom realfagskompetanse, kommer svaret 20.05 på siden til Samordna opptak.

 

 

Spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med søknaden, ta gjerne kontakt med studieadministrasjonen gjennom e-post eller pr telefon: oahppohalddahus@samas.no/ +78 78 44 84 00.