Ođasvuorká

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu vuosttaš masterstudeantta njálmmálaš eksámen

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 5.-10. ceahki kandidáhta Marit Anna Hætta Klemetsena

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 5.-10. ceahki masterdutkkosa njálmmálaš ovdanbuktineksámen čađahuvvo

Sámi álbmotbeaivi 2019

Bures boahtin Diehtosiidii ávvudit sámi álbmotbeaivvi

Inker-Anni Sara nákkáhallan

Sara nákkáhalai fáttain: "Ekonomalaš gažaldagat ja sápmelašvuođa meroštallan hálddašit eamiálbmogiid vuoigatvuođaid guoski ságastallama"

Rektorválggat 2019

Dál lea áigi jurddašit gii galggašii Sámi allaskuvlla boahtte rektorin šaddat. Válggat čađahuvvojit cuoŋománu 10. beaivvi. Áigemearri evttohusaid sáddet ges lea njukčamánu 16. beaivvi.

Sámi allaskuvla fállagoahtá oahpu sámi oahpaheddjiide Ruoŧas

Ruoŧa Skolverket lea diŋgon Sámi allaskuvllas joatkkaoahpu Ruoŧa sámi oahpaheddjiide, geat barget sámi skuvllas dahje oahpahit sámegiela.

Duodji, juoigan ja hutkáivuohta

Studeanttat ráhkadedje čájálmasa mánáidgárdemánáide joavkoeksámenbargun.

Giđa 2019 oahput almmuhuvvon

Oza Sámi allaskuvlla giđa oahpuide!
Ohcanáigemearri: 01.12.18.

Fas ođđa studeantalohkoolahus Sámi allaskuvlii

270 studeantta álge Sámi allaskuvlii dán čavčča. Dat lea justte seammá lohku go diibmá. Eai leat goassege ovdal leamašan nu olu studeanttat Sámi allaskuvllas. Studeanttat mielas bohtet Sámi allaskuvlii.

Vuosttaš háve beakkán dutkanjournalii.

Sámi allaskuvlla dutkit beassan mielde Nature Climate Change journálii.

Siiddut