Ođasvuorká

Oahpaheaddjeoahpuin ealáskahttá sámegiela

Muhtin mearrádusat leat ealli dehálaččat, ii dušše alcces muhto olles servodahkii. Oahpásnuva Ann Charlottiin.

Nuvttá ávvokonsearta Niko Valkeapääin

Sámi allaskuvlla bovde buot beassášmessostalliid nuvttá ávvokonsertii allaskuvlla 30-jagi ávvudeami olis.

Válddii ruovttuluotta áhčigielas

Son lea bajásšaddan Oslos, muhto fárrii Guovdageidnui ja oahpai sámegiela. Dál bargá neavttárin Beaivváš Sámi Našunálateáhteris. Oahpásnuva Sarakkain ja geahča su birra filmma.

Okta rektor- ja okta prorektorevttohas

Áigemeari sisa bođi okta rektorevttohas ja okta prorektorevttohas. Laila Susanne Vars lea evttohuvvon rektorin ja Ylva Jannok Nutti ges prorektorin.

Dutket mánáid giela ja jurddašeami

Sámi allaskuvla lea álggahan dutkanprošeavtta mánáid giela ja jurddašeami birra.

Deaivva ovddeš Sámi allaskuvlla journalistastudeantta: Aslak Paltto

Aslak Paltto válddii Sámi journalistihka bachelorgráda ja Sámi journalistihkka álgoálbmot perspektiivva mastergráda. Maid lea son bargan maŋŋel oahpuid?

Sámediggi ja Sámi allaskuvla vuolláičállán áigumuššiehtadusa

Sámi allaskuvla ja Sámediggi vuolláičálle odne áigumuššiehtadusa prošeavttas SáMOS - Sámi mánát  ođđa searvelanjain. 

Oza čavčča 2019 oahpuide!

Boađe studeantan Sámi allaskuvlii čakčat 2019! Máilmmi áidna sámegielat oahppoásahussii. 

Mii fállat sihke guhkit oahppoprográmmaid ja oanit ovttaskas oahpuid. 

Oza north2north stipeandda ja vuolgge lonohallamii!

Oza north2north stipeandda ja vuolgge lonohallamii, oahppojagi 2019- 2020! Don sáhtát vuolgit lonohallamii universitehtii dahje allaskuvlii olggobealde Norgga mii lea Árktalaš universitehta/ University of the Arctic miellahttu.

Siiddut