Suoidnemánu 18. beaivi 2022

Rabas oahpposajit

Otná beaivvi rájes sáhtát ohcat rabas oahpposajiide Samordna opptak ohcanvuogádaga bokte. Sisaváldin rabas oahpposajiide dáhkko dađistaga. Ohcanáigemearri prográmmaoahpuide lea 01.09.

Sámi allaskuvllas leat rabas oahpposajit čuovvovaš prográmmaoahpuin:

Loga eambbo rabas oahpposajit birra Samordna Opptak ruovttusiiddus.

Rabas oahpposajit báikkálaš sisaváldimis
Jus it leat vel ohcan oahpposaji čakčii, de sáhtát maiddái ohcat rabas oahpposajiide báikkálaš sisaváldimis. Geahča dáppe makkár oahpuide sáhtát ohcat. 

Mii lea erohus báikkálaš ja oktasaš sisaváldimis?
Oktasaš sisaváldin dáhkko Samordna opptak ohcanvuogádaga bokte min prográmmaoahpuide, mat leat bacheloroahput ja integrerejuvvon masteroahput nugo sámi oahpaheaddjeoahput.

Báikkálaš sisaváldimis almmuhuvvojit oanehisáigge oahput, masteroahput ja PhD – oahppoovttadagat. Ohcanvuogádat báikkálaš sisaváldimis lea SøknadsWeb.

Sisabeassangáibádusat 
Gáibádussan beassat studeantan Sámi allaskuvlii lea oppalaš lohkangelbbolašvuohta ja sámegiella. Jus dus ii leat oppalaš lohkangelbbolašvuohta, de lea vejolaš ohcat reálagelbbolašvuođa vuođul. Sámi allaskuvlla vuođđooahpuin ja eanaš eará oahppofálaldagain gáibiduvvo dihto dási sámegielmáhttu. Muhtin oahppofálaldagain sáhttet erenoamáš gáibádusat, nugo sámi oahpaheaddjeoahpuin. Dát čilgejuvvojit sierra iešguđet oahppofálaldagas. Sisabeassangáibádusat gustojit oahpuide mat leat almmuhuvvon sihke oktasaš – ja báikkálaš sisaváldimis.

Oppalaš lohkangelbbolašvuođa gáibádusat gávdnojit Samordna opptak siiddus. 

Mii lea reálagelbbolašvuohta? 
Reálagelbbolašvuohta lea gelbbolašvuohta maid leat háhkan ovdamearkka dihte fidnohárjehallamis, bálkákeahttas barggus, organisašuvdnadoaimmain, kurssain dahje eará oahppoduogážis. Ohcci bargo – ja oahppoduogáš árvvoštallojuvvo dan oahppofálaldaga gáibádusa ektui masa ohcá. Reálgelbbolašvuođa gáibádusat gávdnojit Sámi allaskuvlla sisaváldinnjuolggádusain. Gáibádussan leat earret eará:   

  • ahte ohcci galgá deavdán 25 jagi dahje deavdá 25 jagi dan oahppojagi go álgá ohppui, ja 
  • ahte ohccis lea unnimusat vihtta jagáš bargo/oahppovásáhus.
     

Muitte muđui laktit duođaštusa ahte deavddát sisabeassangáibádusaid nu jođánit go vejolaš maŋŋel go ohcan lea registrerejuvvon. 

Jus leat gažaldagat ohcama oktavuođas sáhtát váldit oktavuođa oahppohálddahusain e-boasta bokte: oahppohalddahus@samas.no