Ođasvuorká

Ođđa koronadoaibmabijut / New covid-19 measures

Buot Sámi allaskuvlla logaldallamat čađahuvvojit digitálalaččat njukcamánu 25.beaivvi rájes

Studeantamentor virgealmmuheapmi

Sámi allaskuvllas leat guokte gaskaboddosaš 30%-virggi studeantamentoriin mas álgin lea farggamusat.

Gelbbolašvuođalokten prošeakta álggahuvvon Sámi mánáidgárddiide

Sámi allaskuvla ja Sámedikki leaba álggahan ođđa pilohtamánáidgárdeoahpu ja dutkanprošeavtta Sámi mánáidgárdepedagogihkka ođđa áiggis. Prošeakta lea oassin Sámedikki ovdánahttinprošeavttas SáMOS (Sámi mánát ođđa searvelanjain).

SHoT 2021

Movt lea koronaeallin leamašan?

Oza ruhtadeami oahpahusdirektoráhtas!

Jus leat oahpaheaddji de lea vejolaš ohcat stipeandda dehe sadjásašortnega Oahpahusdirektoráhta siidduin dákko bokte. Jus leat oahpaheaddji

Dearvuođat Sámi álbmotbeaivái

Sámi allaskuvlla rektora Laila Susanne Vars:a video dearvuođat Sámi álbmotbeaivái.

Oza čávčča 2021 oahpuide!

Jus lea miella lohkat ealli sámi birrasis, gos maiddái oahpásmuvvá eará sámi guovllu olbmuiguin, boađe máilmmi áidna sámegielat alit oahppoásahussii - Sámi allaskuvlii! 

Oahpaheaddjestudeanttat hárjehallamii sámegielaid gáiddusoahpahusfidnui

Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu ja Sámi allaskuvla fállet oahpaheaddjestudeanttaide rájiid rasttildeaddji vejolašvuođa čađahit oahpahushárjehallama sámegielaid gáiddusoahpahusfitnus.

Digitála rabasbeaivi

Leat go jurddašan iežat boahtteáiggi birra? Oahppu lea okta vejolašvuohta.

Siiddut