Ođasvuorká

Unique on-line courses on special education

Sámi University of Applied Sciences offers an unique on-line courses on special education provision in Indigenous contexts from autumn 2023. Application deadline is 15th of April.

Sámi álbmotbeaivvi oktavuođas lágideamit olles vahkku

Sámi allaskuvllas leat 2023 Sámi álbmotbeaivvi ávvudeami oktavuođas lágideamit mánnodagas bearjadahkii. Eanas lágideamit leat Diehtosiiddas, earret go Mai-Britt Utsi ja Jussi Ylikoski logaldallamat, mat leat digitála hámis.

Ođđa oahppofálaldat sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpus

Dán čavčča fállá Sámi allaskuvla ođđa sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu mii lágiduvvo eará ládje go dábálaččat. Loga eambbo áššis.

2022 Gollegiella bálkkašupmi Ole Henrik Maggai

Sámi allaskuvlla professor emeritus Ole Henrik Magga lea ožžon Davviriikkaid sámi giellabálkkašumi Gollegiella 2022.

Mátkemuitalus sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu Kanáda mátkki birra

Sámi allaskuvlla vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu studeanttat ovttas oahpahedjiiguin ja bargiiguin leat geassemánus 2022 mátkkoštan Kanádai galledit Memorial University of Newfoundland –universitehta oassin Verdde-fierpmádaga doaimmaid.

Oahpa sámi muitalusaid ovdanbuktit oanehis filbman 

2023 giđđalohkanbajis čađahuvvo Filbma buvttadeapmi – Sámi ja álgoálbmot muitalusat filmmaid bokte - oahppu Sámi allaskuvllas.  

Bargobájit ja kurssat oahpaheddjiide giđđat 2023

Sámi allaskuvla lágida bargobájiid main sisdoallu lea geometriija ja algebra, ja fágabeivviid programmerema birra 2023 giđa mielde. Ulbmiljoavkun leat gaskadási ja nuoraidskuvlladási matematihkkaoahpaheaddjit geat oahpahit sámegielat ohppiid Norggas.

Guhkiduvvon ohcanáigemearri 2023 giđa oahpuin

Sámi allaskuvla lea guhkidan ohcanáigemeari oahpuide mat álget giđđalohkanbajis. Geahča áššis makkár oahpuin leat guoros oahpposajit ja goas lea ohcanáigemearri čuovvovaš oahpuide.

Čohkkeje boazosápmelaččaid Sámi allaskuvlii

Birrasiid 200 olbmo ledje čoahkkanan Boazodoallokonferánsii 2022 Diehtosiidii. Konferánsa lea ovttasbargu gaskkal Sámi allaskuvlla ja Riikkaidgaskasaš boazodoalloguovddáža (ICR), ja Rievdan dutkanprošeakta lei vuolggasadji konferánssa lágideamis.

Siiddut