Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Den samiske læreplanen L97 - en analyse av innholdet med vekt på relasjonen mellom det samiske og det norske

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Den samiske Volund

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2000
Authors: 

Det moralske grunnlaget for diskvalifiseringen av urfolks eiendomsrett til land og politisk suverenitet

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2000
Authors: 

Det samiske innholdet i de nasjonalelæreplanverkene L97 og L97S. Tema: Noen identitetsbærende/indentitsdannende fag - Natur og miljøfag

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Etnisitet og skolemotivasjon

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Flerspråklighet i det samiske samfunnet

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

How to make the Daughter of a Giant a Sami. A Myth of the Sami people´s Origin

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2000
Authors: 

Hva bestemmer om et språk blomstrer eller dør? Det samiske språket som eksempel

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Hva er reinlykke?

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Innvandrere, kvener, samer og etnonorsk majoritet. Om grunnlaget for multikulturalisme innenfor rammene av en nasjonalstat

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Jorda i Indre-Finnmark hører til samene!

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2000
Authors: 

Kampen om fortiden

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2000
Authors: 

Kriget för språket

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2000
Authors: 

Kunnskapspolitiske utfordringer inn i det nye tusenåret, et urfolksperspektiv på høyere utdanning og forskning. The Politics of Knowledge in the New Millenium, the Challenges for Indigenous Peoples

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Lappskattelanden i Jukkasjärvi och deras utveckling - delrapport i interreg projektet "Utvecklingen av samernas rättigheter under senare tid"

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2000

Mánggakultuvrralas máhttu

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Mánu váldi - mo diiddat leat váikkuhan olbmuid duoddjoma

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Medier som reprodusenter av myter og stereotypier

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Mestring hos samiske barn og unge. Kartlegging og evaluering av helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning i et spesialpedagogisk perspektiv

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2000
Authors: 

Native Voices

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Olbmo ovdáneapmi

Category: 
Bok
Ar: 
2000
Authors: 

Om forskning og etikk

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

On nature and reindeer luck

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2000
Authors: 

Pirun kieli, sadun kieli, äidinkieli

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2000
Authors: 

Praktisk reinbeitebruk, tradisjonelle kunnskaper

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Rettigheter mot et politisk fellesskap og rettigheter for deltakelse i et politisk fellesskap som rettigheter i ett politisk fellesskap

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Saamelaiset naisjumalat ja naisten seksuaalisuus

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Saamelaista itsetutkiskelua kirjallisuuden keinoin

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2000
Authors: 

Saami situation in Norway - normative foundations of claims on securing a voice and place for aboriginality in a context of a nationstate

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Saami situation in Norway. Justifying aboriginal rights in context of nationstate

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Pages