Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Selvbestemmelsesretten og retten til land og vann. Spørsmål og kommentar til John B. Henriksen og Mattias Åhrén

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

The Impact of official Norwegian language policy on the micro-level

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

The Saami Paliament: Fulfilment of self-determination?

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Tradisjonell kunnskap og samisk modernitet

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Urfolks visuelle erfaring

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Utdanningssystemer- og institusjoner som en del av samisk selvbestemmelse

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2002
Authors: 

Våre siste villmarker i skog

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2002
Authors: 

Vil de ikke - eller slipper de ikke til? En undersøkelse av den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2002
Authors: 

Volleyball

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2002
Authors: 

Vuoddodoahpagat mat cieknudit kulturaddejumi. Grunnleggende begreper i kulturforståelse, normative og analytiske tilnærminger

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Women´s voices in Sámi language and literature

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2002
Authors: 

Är de kvinnor som skapar den samiska litteraturen?

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2001
Authors: 

Aslaug Juliussen / (Tekst/teaksta: Kari Mette Skreslett, Nils Oskal; oversettelse/jorgaleapmi: John Henrik Eira)

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2001
Authors: 

Boazosámi nissonolbmot - guovddázis báike- ja siidadoalus muhto vajálduvvon almmolaccat

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2001
Authors: 

Boazu lea biekka buorri

Category: 
Bok
Ar: 
2001

Dajahallan ja árvvut

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2001
Authors: 

Det muntliga som en del av handlingen i duodji

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2001
Authors: 

Duoji bálgát - en studie i duodji. Kunsthåndverk som visuell erfaring hos et urfolk. Avhandling til dr.art.graden, Universitetet i Tromsø

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2001
Authors: 

Duoji balgat- en studie i duodji Kunsthåndverk som visuell erfaring hos et urfolk

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2001
Authors: 

Dyrevelferd i samisk kultur

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2001

Establishing Saami as a Language of Education - Problems and Challenges

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2001
Authors: 

Evaluation of Reform 97 Sami

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2001
Authors: 

Evaluering L97S - inføring i prosjektene

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2001

Human rights as providing limitations and necessary conditions for ethnic regional autonomy

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2001
Authors: 

Ii das šat murrii iige báktái

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2001
Authors: 

Innföring av samisk språk og forståelse i den samiske skolen

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2001
Authors: 

Language Contact in the Barents Region

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2001
Authors: 

Lappskattelandens rättsliga utveckling i Sverige - en utredning om lappskattelandens och de samiska rättigheternas utveckling från mitten av 1600-talet till 1886-års

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2001

Latviesu-norvegu, norvegu-latviesu vardnica

Category: 
Bok
Ar: 
2001

Naturressurser og miljøverdier i samiske områder: forvaltnings- og forskningsutfordringer

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2001
Authors: 

Pages