Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Nuoraidskuvlla oahppit ja giellaválljen Finnmárkkus 1982/83 ja 1998/99

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2001

Olmmoš ja luottat

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2001
Authors: 

Om sider ved innføringen av Det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen i lys av ulike diskurser knyttet til samisk fellesskap og den samiske skolens lokale tilpasning

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2001
Authors: 

Political Inclusion of the Saami as Indigenous People in Norway

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2001
Authors: 

Reindriften i Finnmark. Rettshistorie 1852 - 1960

Category: 
Bok
Ar: 
2001
Authors: 

Reindriftssamiske sedvaner og rettsoppfatninger om land

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2001

Reinen - et gode fra vinden

Category: 
Bok
Ar: 
2001

Saami language and international co-operation (Or why Sabhal Mòr Ostaig and Sámi allaskuvla are so similar?)

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2001
Authors: 

Sameforskning - hva, hvorfor, hvor og hvordan?

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2001
Authors: 

Sámegielat luohkáoahpaheaddji, searvva luohkkálatnjadutkamii!

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2001

Sámegielat mánáid lohku 1990.jagiin

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2001
Authors: 

Sámi allaskuvlla evaluerenprográmma presenteren

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2001
Authors: 

Samiske barnehager, en del av norsk barnehagehistorie

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2001
Authors: 

Samiske og norske kommunenavn i Norge - dobbeltnavn eller tospråklige navn?

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2001

Sammenbinding og utvidelse av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt. Sakkyndig uttalelse om sosio-kulturelle virkninger for reindriften

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2001

Sápmelas nissongirjecálliid jienat

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2001
Authors: 

School improvement among Indigenous groups in the Circumpolar North

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2001

Språk og nasjonal identitet i de samiske områdene i Norge

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2001
Authors: 

The Saami languages. The present and the future

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2001
Authors: 

The Saami languages:the present and the future

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2001
Authors: 

Tradisjonell kunnskap og samisk modernitet:en studie av vilkår for tilegnelse av tradisjonell kunnskap i en moderne samisk samfunnskontekst

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2001
Authors: 

Ungdomsskoleelever og språkvalg i Finnmark i 1982/83 og 1998/99

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2001

Álmotmáidnasat ja luðiid dajahusat nissonperspektiivvas

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Angrepet på samiske nyhetssendinger

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2000
Authors: 

Arctic Freswater Environment - indigenous vision of water

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Cuoldinduodji

Category: 
Bok
Ar: 
2000
Authors: 

Den samiske læreplanen L97 - en analyse av innholdet med vekt på relasjonen mellom det samiske og det norske

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Den samiske Volund

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2000
Authors: 

Det moralske grunnlaget for diskvalifiseringen av urfolks eiendomsrett til land og politisk suverenitet

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2000
Authors: 

Det samiske innholdet i de nasjonalelæreplanverkene L97 og L97S. Tema: Noen identitetsbærende/indentitsdannende fag - Natur og miljøfag

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2000
Authors: 

Pages