Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Etnisitet - menneskets "dypstruktur"

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1999
Authors: 

Etnisitet og skolemotivasjon blant ungdom i de lulesamiske områdene

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1999
Authors: 

Etnisitet og skolemotivasjon blant ungdom i samiske områder

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1999
Authors: 

Isi par norvegu/Litt om norsk

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1999
Authors: 

Kultur og rettigheter : samerettsutvalgets grunnsyn og det moralske grunnlaget for samiske rettigheter

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1999
Authors: 

Leger med samisk bakgrunn yrkeskariere og bosted

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1999
Authors: 

Litt om latvisk

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1999
Authors: 

Minorities with a Minority: Language and the School in the Sámi Areas of Norway

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1999
Authors: 

Praktisk reinbeitebruk - tradisjonelle kunnskaper

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1999

Reindrift, omstilling og identitet

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1999
Authors: 

Reindriftspolitikk og samisk kultur-En uløselig konflikt?

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1999

Saamenmaan ääniä. Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi

Category: 
Bok
Ar: 
1999
Authors: 

Saamenmaan ääniä: Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi

Category: 
Bok
Ar: 
1999
Authors: 

Saami Situation in Norway: Normative Foundations of Claims on Securing a Voice and Place for Aboriginality in Context of a Nationstate

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1999
Authors: 

Sameeatnama jienat. Sapmelas nissona balggis girjecallin

Category: 
Bok
Ar: 
1999
Authors: 

Samisk - "ei illeluktende suppe"?

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1999
Authors: 

Samiske navn som eksonymer og endonymer

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1999

The moral foundation for disqualification of indigenous people's proprierary rights to land and political sovereignty

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1999
Authors: 

The Sami Education: focus on "the Sami University College in Norway Samisk utdanning og focus: Samisk høgskole i Norge

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1999
Authors: 

Tied hands - write lies

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1999
Authors: 

Til den ytterste grind Selvmord i et arktisk samfunn

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1999
Authors: 

Analyse de texte de chants sames

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1998
Authors: 

Beskyttelse av kulturer eller individer

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1998
Authors: 

Bilingualism among indigenous peoples and other minority groups

Category: 
Bok
Ar: 
1998
Authors: 

Boahtit- ja vuolgit-vearbbaa illatiivaadverbiála

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1998
Authors: 

Cultural rights and indigenous peoples - the Sami experience

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1998
Authors: 

Den digitale siida som virkemiddel? Om noen grunnleggende spørsmål knyttet til bruk av informasjonsteknologi som medium for politisk kommunikasjon i samisk samfunnsutforming

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1998
Authors: 

Favoriserer norske medier norske interesser? Mediers dekning av samiske saker

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1998
Authors: 

Female Sami Writers

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1998
Authors: 

Giellaoahpaid ja dutkosiid kásusčilgehusat

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1998
Authors: 

Pages