Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Kunnskap om kunnskap - om reinforskning og dens institusjonelle vilkår

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1995

Pastoralism and Management of Common Land in Finnmark

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1995

Praksis og teori hånd i hånd Helhetlig kompetanse med større nærhet mellom praksis - teori, relevante læreropggaver og tradisjonell samisk kunnskap. Utvikling av ny utdanningsmodell til Samisk lærerutdanning

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1995
Authors: 

Prosjekthådbok for Samisk løremiddelsenter

Category: 
Bok
Ar: 
1995
Authors: 

Sami oahpponeavvoguovddaza proseaktagiehtagirji

Category: 
Bok
Ar: 
1995
Authors: 

Samiske livsformer-sameksistens eller konflikt med nasjonalparkvern

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1995

Sirpmá luossagilvvuin suhkan- ja goargŋungilvvuide Buolbmágis – Goallossániid ja sátnelihtuid partiála, lokála ja temporála gaskavuođat

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1995
Authors: 

Sydämeni palava. Johdatus saamelaiseen joiku- ja kertomusperinteeseen, taiteeseen ja kirjallisuuteen

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1995
Authors: 

Utbildning av tolkar i samiska Saamenkielisten tulkkien koulutuksesta

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1995
Authors: 

Go Ruostafielmmás galggai šaddat Rustekjos ja Lávvojárggas fas Teltneset

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1994
Authors: 

Illatiivaáigeadverbiála

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1994
Authors: 

Jurddaseapmi-giella-teaksta

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1994
Authors: 

Kunnskap om kunnskap - om reinforskning og dens institusjonelle vilkår

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1994

Moderniseringsprosesser i Sameland

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1994

Pedagogisk tilbud for 6 åringer, 1986 - 94 og skolefritidsordning, 1991 - 94 i Alta kommune

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1994
Authors: 

Rammeplan for pedagogisk tilbud for 6 - åringer i Alta kommune

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1994
Authors: 

Rammeplan for skolefritidsordningen i Alta kommune, med forslag til mal for planarbeidet for den enkelte skolefritidsordning

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1994
Authors: 

Sámegiela ja sámi girjjálasvuoda praktihkalas ja teorehtalas symposia Guovdageainnus 13.-15.9.1993. Loahpparaporta

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1994
Authors: 

Sami journalista, nmo ovddida giela? Den samiske journalisten som språkutvikler

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1994
Authors: 

Samisk journalistutdanning. Rapport fra prøveprosjektperioden 1991-1994, evaluering av studieopplegget og forslag til videre framdrift

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1994
Authors: 

Samisk kultur-reiseliv. Hvilken type turisme ønsker vi i samiske områder?

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1994

Skuvlaástoáiggeortnetat mat deattuhit sámegiela ja sámi kultuvrra1 Skolefritidsordninger med vektlegging på samisk språk og kultur

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1994
Authors: 

State Languages as a Challenge to Ethnicity in the Sami Land

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1994
Authors: 

Suorggádusaid oassi ođđa sániid ráhkadeamis

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1994
Authors: 

Vearbbaid syntávssalaš biras

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1994
Authors: 

50-jahkásas Beaivvi bárdni - Àillohas

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1993
Authors: 

Den problematiske kunnskapen

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1993

Fagspråklig språkrøkt og språkplanlegging sett fra en samisk synsvinkel

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1993
Authors: 

Institusjonelle vilkår for planlegging i og av reindriftsnæringen

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1993

Joikutektien tulkinnasta

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1993
Authors: 

Pages