Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Journalistikk som fag og utdanning av journalister

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1993
Authors: 

Language Contact in Värmland

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1993
Authors: 

Morsianjoiusta nykylyriikkaan

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1993
Authors: 

Pedagogisk tilbud til 6 - åringer og skolefritidstilbud, i få og udelte skoler i Alta kommune

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1993
Authors: 

Prosjekt og vurderingsrapport for skolefritidsordningen i Alta kommune

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1993
Authors: 

Samische Joiklieder

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1993
Authors: 

Samisk journalistutdanning

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1993
Authors: 

Samiske kunnskaper - samisk grunnskole

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1993
Authors: 

Skolefritidsordningen i Finnmak våren 1993

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1993
Authors: 

Suorggideapmi

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1993
Authors: 

Tradisjonell kunnskap-en problematisk kunnskapsform?

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1993

Boazodoallu Sámis. Plánet ruvnnuid ja eallima. Reindrift for inntekt, arbeid og kultur

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1992

Giellaláhka ii buvtte dásseárvvu

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1992
Authors: 

Girjjálasvuoda tearpmat

Category: 
Bok
Ar: 
1992
Authors: 

Hárjehusat

Category: 
Bok
Ar: 
1992
Authors: 

Pedagogisk tilbud for 6 - åringer i Alta kommune 1991/92, evalueringsrapport

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1992
Authors: 

Rekšuvdnavearbbat

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1992
Authors: 

Saamelainen kirjallisuus

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1992
Authors: 

Saamelainen nykykirjallisuus

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1992
Authors: 

Skolefritidsordningen i Alta kommune 1991/92, evalueringsrapport

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1992
Authors: 

"Ruhtagiehta" ja "bállobiigá". Sohkabealrollat ja kontrolla ovtta sámi birrasis

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1991
Authors: 

Čálli giehta ollá guhkás - Kirjoittava kãsi yltãã pitkãlle. Artikkel i kampanjeskriftet: Čálli giehta ollá guhkás. Sámi girjjálašvuođa birra. - Kirjoittava kãsi yltãã pitkãlle. Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen. Forfattere: Helander, Nil

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1991
Authors: 

Barne- og ungdomsplan for Båtsfjord kommune, plandel

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1991
Authors: 

Heldagsskole i Finnmark, et tilbud til alle barn fra 6 til 16 år

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1991
Authors: 

Nils-Aslak Valkeapään runoudesta. Saamelaisen kirjallisuuden matinea

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1991
Authors: 

Samisk opplæringssenter for voksne

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1991
Authors: 

Samisk opplæringssenter for voksne

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1991
Authors: 

Utsjoki 70 astetta. Kansainvälinen kaamos

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1991
Authors: 

Angrepstaktikk mot blokkspillere med relativ lav rekkhøyde

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1990
Authors: 

Evalueringsrapport, de ansattes erfaring med pedagogisk tilbud for 6 - åringer, fritidshjem, miljøarbeid i skolen og midttimekoordinering

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1990
Authors: 

Pages