Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Den samiske språksituasjonen

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1982
Authors: 

Nynorsk eller bokmål. Striden om opplæringsmålet i folkeskulen i Sør-Trøndelag i 1930-åra

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1980
Authors: 

Hvorfor og hvordan skal samene få innflytelse på avgjørelser i saker som angår dem selv?

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1970

Samer - samiske organisasjoner

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1970

Pages