Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Joikurunoa ja runojoikua. Joiku ja runo kohtaavat Rauni Magga Lukkarin Jien vulget-kokoelmassa

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1998
Authors: 

Kultur og selvråderett

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1998
Authors: 

La loi la langue same

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1998
Authors: 

Lappekodisillen-et vitalt samerettsdokument- 250 år etter

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1998

Latviesu-norvegu, norvegu-latviesu vardnica = Latvisk-norsk, norsk-latvisk ordbok

Category: 
Bok
Ar: 
1998
Authors: 

Lege i Kautokeino kommune. En spørreundersøkelse om legers opplevelse av kommunen som arbeids- og bosted i perioden 1991 - 1997

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1998
Authors: 

Leger i Kautokeino kommune

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1998
Authors: 

Medienes bruk av joik og deres kompetanse i joik

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1998
Authors: 

Medienes framstilling av reindrift og samisk kultur

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1998
Authors: 

Njálmmala#vs árbevierut. Álbmoga vuoinnala#vs eallima govvideaddjin - erenoam#vzit gufihtar árbevierru

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1998
Authors: 

Noen normeringsproblemer i samisk

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1998
Authors: 

Nomaden - tenkning om nomader og nomadetenkning

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1998
Authors: 

Om endringer i førkristen samisk religion

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1998
Authors: 

Opplæringa i samisk som andrespråk. Ei undersøking av vilkåra for å lære samisk i grunnskulen

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1998
Authors: 

Relatiivasaniid gos/gosa ja mas/masa valjjasupmi davvisamegielas

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1998
Authors: 

Samelaisen naisen tie kirjailijaksi

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1998
Authors: 

Sámi árbevieru suodjalus alit oahpus

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1998
Authors: 

Sámi guovttegielatvuohta

Category: 
Bok
Ar: 
1998
Authors: 

Sami muitalan arbevierru ja mo luohti luovvana muitalusas

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1998
Authors: 

Sami servodat mediamailmmis. Det samiske samfunnet i medieverdenen

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1998
Authors: 

Samisk etnobotanikk

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1998
Authors: 

Samisk kunnskap - teorier og forskning, i Samisk kunnskap - grunnlaget for samisk videregående opplæring. Rapport fra seminar, Guovdageaidnu 2.-3.12.1998. Sámi máhttu - teoriijat ja dutkan, Sámi máhttu - sámi joatkkaoahpu vuođđun. Seminára rapor

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1998
Authors: 

Sánit teakstan. Cealkkaoahppa ja giellagáhtten

Category: 
Bok
Ar: 
1998
Authors: 

The Saami Experience: Changing Structures for Learning

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1998
Authors: 

Varangerhalvøya - botanisk befaring på den sentrale delen

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1998
Authors: 

Aspects of Managing Renewable Resources in Sami Areas in Norway

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1997

Duodji - från lokalt bruk til global betraktelse

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1997
Authors: 

Hovedtrekk i samisk terminologiarbeid

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1997
Authors: 

I en felles demokratisk konstitusjon

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1997
Authors: 

Koulumenestyksen etnisen tasa-arvon toteutuminen arvosanojen perusteella Utsjoella

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1997
Authors: 

Pages