Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Kulttuurien kohtaaminen-yhteentörmäys vai mahdollisuus synenergiaan

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1997
Authors: 

La femme écrivain same á la recherche de la langue maternelle

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1997
Authors: 

Máinnasteapmi ja lohkama illu

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1997
Authors: 

Medier som reprodusenter av myter og stereotypier. Eksempler på dekning av samiske saker

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1997
Authors: 

Nettverkssamarbeid og urfolksforskning: Ledelse og forskningsbehove i forhold til nettverkets fokus

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
1997

Pelagisk røye, Salvelinus alpinus (L), i Takvatn gjennom den isfrie perioden. Demografisk struktur og fordeling i tid og rom

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1997
Authors: 

Register til boken "Fragmenter i lappska mythologien"

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1997
Authors: 

Reinforskning og dens rolle som kunnskapsprodusent

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1997

Rettferdighet og politikk

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1997
Authors: 

Riegádeami ja jápmima govat

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1997
Authors: 

Ropervekkelsen i Kautokeino : en undersøkelse av viklundvekkelsen i Kautokeino og hvordan den ble til tradisjonens ropervekkelse

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1997
Authors: 

Ruoktumet sátnegirjjás. Sámi-suoma-sámi ruovttudoallosátnegirjjás Saamelais-suomalais-saamelainen kotitaloussanasto

Category: 
Bok
Ar: 
1997
Authors: 

Saamelainen kansanrunous, kirjallisuus ja taide

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1997
Authors: 

Saamelaisnaisen tie kirjailijaksi

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1997
Authors: 

Saami bilingual education in Norway

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1997
Authors: 

Sametinget som nyhetsarena : en studie av hvordan mediene dekket Sametingets møte i Karasjok 26. - 29. november 1996

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1997
Authors: 

Sámi mánáid- ja nuoraidplána Samisk barne og ungdomsplan

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1997
Authors: 

Sami post secondary education - ideals and realities

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1997
Authors: 

Samisk barneoppdragelse i endring

Category: 
Bok
Ar: 
1997
Authors: 

Samisk språk

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1997
Authors: 

Sluttrapport fra statens utdanningskontor i Finnmark for prosjektet "Alteranativ undervisning for 6 - åringer som bor på steder der barna under skolegang bor på internat"

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1997
Authors: 

Status and rights of Sami language in Norway

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1997
Authors: 

The Sámi. The Indigenous People of the Nothernmost Europe

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1997
Authors: 

... skolen må forandres. Læreplaner og samiske behov

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1996
Authors: 

Alternativ undervisning for 6 -åringer som bor på steder der under skolegang bor på internat

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1996
Authors: 

Ávkkástallat eallálan duojáriid #vcheppodaga skuvllas = Bruken av eldre duojarat i skolen

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1996
Authors: 

Birgetgo mii dáža journalistaoahpuin? Klarer vi oss med en norsk journalistutdanning?

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
1996
Authors: 

Boazu lea biekka buorri. Studie av reindriftens tilpasningsformer i østre del av Kautokeino reinsogn på 1950-tallet

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
1996
Authors: 

Cymrus Sápmái. Guovttegielala#vs oahpaheapmi organiserema birra Walesas = Frå Cymru til Sápmi. Om organiseringa av tospråkleg undervisning i Wales

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1996
Authors: 

Duodji og sosialisering

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
1996
Authors: 

Pages